Археологически музей – гр. Силистра

На 28.11.2022 г. по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 3 – „Културните институции като образователна среда“ се проведе изнесен урок в Археологически музей – гр. Силистра на тема „Древните българи и славяните – произход, прародина, бит и поминък, обществено устройство, военна организация и религиозни вярвания“. Учениците имаха възможност да използват културната институция Археологически музей като образователна среда, да чуят беседата на уредника на музея г-н Станислав Йоргов, да повишат критичното и аналитичното си мислене, разглеждайки сбирка от антични и средновековни артефакти, да проучат, изследват и представят културните паметници на локалната история, да напишат текст на тема „Един ден от живота на древния българин“.