• }

     
     
    "Със стремеж към смисъл"

  • }

Новини

Училищна покана и програма за МУД

17/06/2024

Виж повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

09/05/2024

Виж повече

Протокол от облaстен кръг на олимпиадата по ИТ - НОИТ

06/03/2024

Виж повече

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Виж повече

Новини

новини

Виж повече

ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ И ИНОВАЦИИ В КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДДРЪЖКАТА НА АВТОМОБИЛИ“

Виж повече

За нас

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ", ГРАД СИЛИСТРА


Сайтът съдържа много разнообразна и полезна информация, за учениците и техните родители, за учителите, преподаващи в гимназията и за всички, които биха искали да свържат съдбата си с това училище.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН-ПРИЕМА 2024 - 2025 г.

Виж повече

УЧЕБНИЦИ

Виж повече

ДУМИ НА ДИРЕКТОРА ПО ПОВОД ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“, гр. Силистра

Виж повече