• }

     
     
    "Със стремеж към смисъл"

  • }

Новини

Думи на Директора на Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, гр. Силистра по повод началото на новата 2023/2024 учебна година

15/09/2023

Виж повече

ДУМИ НА ДИРЕКТОРА НА ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ ПО ПОВОД ИЗПРАЩАНЕТО НА ВИПУСК 2022/2023 ГОДИНА

17/05/2023

ДУМИ НА ДИРЕКТОРА НА ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ ПО ПОВОД ИЗПРАЩАНЕТО НА ВИПУСК 2022/2023 ГОДИНА

Виж повече

ПРЕЗ 2023 Г. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ No 101051614 — IRPEAAL — ERASMUS- EDU-2021-AL-AGENDA-IBA „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

27/03/2023

+“. В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА СЕ ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА СРЕД ВЪЗРАСТНИТЕ ОТНОСНО УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.

Виж повече

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

Виж повече

Новини

новини

Виж повече

Международна практика в гр. Сарагоса, Испания 2021 г.

Виж повече

За нас

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА ПГМТ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ", ГРАД СИЛИСТРА


Сайтът съдържа много разнообразна и полезна информация, за учениците и техните родители, за учителите, преподаващи в гимназията и за всички, които биха искали да свържат съдбата си с това училище.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН-ПРИЕМА 2023 - 2024 г.

Виж повече

УЧЕБНИЦИ

Виж повече

24.05.2022 г.

Виж повече