ВАЖНО !!!

Поради усложнената пътна и метеорологична обстановка, с цел опазванe

 живота и здравето на учениците, със заповед № РД 09 - 293/11.01.2017г.

 на директора на ПГМТ „Владимир Комаров“ - 12.01 и 13.01.2017г./четвъртък и петък/

се определят за неучебни дни за учениците от ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра.

Учебните занятия се възобновяват на 16.01.2017г. /понеделник / от 8.00 часа .

English

Добре дошли!

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА
 ПГМТ "ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КОМАРОВ", ГРАД СИЛИСТРА.

Сайтът съдържа много разнообразна и полезна информация, за учениците и техните родители, за учителите, преподаващи в гимназията и за всички, които биха искали да свържат съдбата си с това училище.

 

 

План-прием 2016-2017


Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров” обявява прием за учебната 2016/2017 година по:

v  специалност „Компютърна техника и технологии“ след завършен седми клас,

v  специалност „Автотранспортна техника“ – след завършен осми клас

v  и по две нови професии - машинен оператор и машинен монтьор.

Развитието на съвременното машиностроене и нуждата от подготовка на кадри в регион Силистра наложи гъвкаво преориентиране към специалности, за които училището има многогодишни традиции и богата материално-техническа база.

Завършилите обучение имат възможност  да работят в малки и големи, държавни и частни машиностоителни предприятия, в ремонтни работилници,  складови стопанства и други.

Зад решението на гимназията да осъществи прием на ученици по тези  професии, необходими за Община Силистра застават като партньори работодателите от сектор машиностроене в града  – „ЗММ Стомана“ АД, „Силома“ АД, „Лесилмаш“ АД и „Хром“ АД.

Срокът на обучение е 4 години. Балът при кандидатстване се образува от оценките по български език, математика и информационни технологии от свидетелството за завършен VIII клас.

За приетите ученици в новите професии „Машинен оператор“ и „Машинен монтьор“ ще бъдат осигурени стипендии и безплатно общежитие с подкрепата на работодателите партньори, а учебната и производствената практика ще се провежда на реални работни места.

Успешно завършилите ученици получават възможност да започнат работа веднага в машиностроителните фирми в града.

За повече информация посетете сайта на гимназията, намерете ни във фейсбук или се обадете на телефон 086-824-154.

 

 

НАШАТА ВИЗИЯ!

 

Устойчиво развитие на ПГМТ „Вл. Комаров” като професионално училище с утвърден собствен облик и авторитет, ориентирано към бъдещето, отворено за творчество и иновации, способно да формира у учениците си знания и умения за ефективна обществена реализация. 

 

ВОДЕЩИ СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО СА:

  1. Високо качество на подготовка на учениците чрез мотивирането им за учебна дейност и практическо обучение в реална работна среда;
  2. Диверсификация на предлаганите за прием специалности, срокове и форми на обучение в гимназията;
  3. Последователна и целенасочена училищна политика по обновяване и модернизиране на материално-техническата и дидактическа база;
  4. Стратегия „от оцеляване към развитие” за утвърждаване на гимназията като единственото в региона техническо учебно заведение.
  5. Стимулиране творческата дейност на учителите чрез постоянна  квалификация, самообучение, изучаване, внедряване и създаване на добри педагогически практики.  

  

Павел Желязков © 2009