56 години докосваме бъдещето!

English

Добре дошли!

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ НА ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА
 ПГМТ "ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КОМАРОВ", ГРАД СИЛИСТРА.

Сайтът съдържа много разнообразна и полезна информация, за учениците и техните родители, за учителите, преподаващи в гимназията и за всички, които биха искали да свържат съдбата си с това училище.

 

 

НАШАТА ВИЗИЯ!

 

Устойчиво развитие на ПГМТ „Вл. Комаров” като професионално училище с утвърден собствен облик и авторитет, ориентирано към бъдещето, отворено за творчество и иновации, способно да формира у учениците си знания и умения за ефективна обществена реализация. 

 

ВОДЕЩИ СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО СА:

  1. Високо качество на подготовка на учениците чрез мотивирането им за учебна дейност и практическо обучение в реална работна среда;
  2. Диверсификация на предлаганите за прием специалности, срокове и форми на обучение в гимназията;
  3. Последователна и целенасочена училищна политика по обновяване и модернизиране на материално-техническата и дидактическа база;
  4. Стратегия „от оцеляване към развитие” за утвърждаване на гимназията като единственото в региона техническо учебно заведение.
  5. Стимулиране творческата дейност на учителите чрез постоянна  квалификация, самообучение, изучаване, внедряване и създаване на добри педагогически практики.  

  

Павел Желязков © 2009