Дейност 4 - проект

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
 
През учебната 2020/2021 година беше сформирана една група по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори. Обучението беше проведено на 22.06.2021 г. от инж. Живка Данева - учител, теоретично обучение. Включиха се двама родители на ученик  от 8. б клас, а темата на обучението беше "Обучение в реална електронна среда чрез ПП “Школо” и Google classroom".

Снимки от обучението: