СТРУГАРСТВО

Специалност: Стругарство

Професия: Стругар
ПЪРВА степен на професионална квалификация
Продължителност на обучение – 3 години
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – английски

Обучението по професията „Стругар“ ще ви представи съвременните тенденции в професията, познаването и практикуването на  металообработващи машини и съоръжения, както и технологията на работа в машиностроителното производство.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
-да прилагат в работата си конструктивна и технологична документация;
-да познават основните машиностроителни материали, разчитат маркировката им, знаят приложението им;
-да работят с универсални и специализирани стругови машини при изпълнение на основни стругарски операции;
- да измерват и контролират точността и качеството на произвежданата продукция;


КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА?
 
  1. След завършване на Х клас получавате удостоверение за завършен първи гимназиален етап и квалификация по професията „Стругар“ - ПЪРВА квалификационна степен.
  2. Провеждате учебна и производствена практика на реални работни места в ЗММ „Стомана“ АД,"Силома" АД,  "ЕМИ АД" ЕООД гр. Силистра.
  3. Обучават ви висококвалифицирани специалисти.
  4. Получавате ежемесечна стипендия на сройност 1/3 от актуална работна заплата за страната в продължение на 3-годишния курс на обучение, подсигурена от работодателите - партньори на ПГМТ "Владимир Комаров", гарантиращи работните Ви места.
  5. Получавате и ежемесечна стипендия за защитена специалност.
  6. Можете да продължите образованието си във втори гимназиален етап по желаната от вас специалност в ПГМТ „Владимир Комаров“ гр. Силистра.
  7. Сдобивате се с професия само за 3 години и се е реализирате се в държавни и в частни фирми и предприятия, чиято дейност е свързана с извършването на стругарски операции. Специалността е изключително търсена на пазара на труда в Силистра и региона.

Ползвате средношколско общежитие на дъмпингова месечна стойност.