ЗАВАРЯВАНЕ

Специалност: Заваряване


Професия: Заварчик
ПЪРВА степен на професионална квалификация
Продължителност на обучение – 3 години
Без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – английски

Учениците от тази специалност подробно и задълбочено разглеждат автоматизацията и роботизацията на заваръчните процеси, заваръчното обзавеждане, както и заваряването на цветни метали и сплави, метални конструкции и неметални материали. Обръща се сериозно внимание на технологичната документация, нормирането на заваръчните дейности и качествения контрол.

Обучаваните по тази специалност придобиват умения:
-да разчитат чертежи на заварени съединения и изделия и да означават символично шевовете;
- да разчитат и изпълняват заваръчните процедури и работни инструкции;
- да анализират причините за възникване на заваръчните несъвършенства, да извършват правилно визуален контрол на изпълнението на заварените съединения (по време и след заваряването);
- да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА?
 
  1. След завършване на Х клас получавате удостоверение за завършен първи гимназиален етап и квалификация по професията „Заварчик“ПЪРВА квалификационна степен.
  2. Провеждате учебна и производствена практика на реални работни места в ЗММ „Стомана“ АД, "Силома" АД,  "ЕМИ АД" ЕООД, гр. Силистра.
  3. Обучават ви висококвалифицирани специалисти.
  4. Получавате ежемесечна стипендия на сройност 1/3 от актуална работна заплата за страната в продължение на 3-годишния курс на обучение, подсигурена от работодателите - партньори на ПГМТ "Владимир Комаров", гарантиращи работните Ви места.
  5. Получавате и ежемесечна стипендия за защитена специалност.
  6. Можете да продължите образованието си във втори гимназиален етап по желаната от вас специалност в ПГМТ „Владимир Комаров“ гр. Силистра.
  7. Сдобивате се с професия само за 3 години и се еализирате се в държавни и в частни фирми и предприятия, чиято дейност е свързана с извършването на заваръчни операции. Специалността е изключително търсена на пазара на труда в Силистра, региона, в страната и извън предените на страната.

Ползвате средношколско общежитие на дъмпингова месечна стойност.