АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност: АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Професия: Техник по транспортна техника
ТРЕТА степен на професионална квалификация
Продължителност на обучение – 5 години
Разширено изучаване на чужд език – английски
Правоспособност водач на МПС категория В

След завършване на пълния курс на обучение учениците ще могат да:
 • извършват диагностика, разглобяване, откриване и отстраняване на неизправности на механизми и системи на двигателя и автомобила - съединители, скоростни кутии, кардани, диференциали, колела и гуми, преден и заден мост, спирачна система, електрообзавеждане и електроника на автотранспортна техника;
 • извършват техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати,  ДВГ и автомобили;
 • работят с компютърни стендове за регулиране на горивни системи, стендове за регулиране на монтажните ъгли на колелата, стендове за балансиране на колела.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА?
 1. Освен диплома за средно образование, придобивате професия  - ТРЕТА степен на професионална квалификация.
 2. Получавате правоспособност за управление на МПС – категория „М“ и „В“
 3. Теоретичното обучение се провежда в нов, съвременен кабинет по БДП, оборудван с компютърна техника и лаптоп за всеки ученик.
 4. Обучението по управление на МПС се извършва с нов учебен автомобил „Шевролет -Авео”.
 5. Провеждате учебна и производствена практика на реални работни места, включително в страни от Европейския съюз.
 6. Обучават ви правоспособни висококвалифицирани специалисти.
 7. Продължавате образованието си по желаната от вас специалност, у нас или в чужбина.
 8. Регистрирате фирма, развивате и управлявате собствен бизнес.


Ползвате средношколско общежитие на дъмпингова месечна стойност.