СВОБОДНИ МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
(актуализирано на 05.03.2023 г.)
Клас Специалност Брой свободни места
8. а    Компютърна техника и технологии 4
8. а    Автомобилна мехатроника 6
9. б    Автотранспортна техинка 2
10. а    Компютърна техника и технологии 8
10. б    Автотранспортна техника 11
11. а    Компютърна техника и технологии 1
11. а    Автомобилна мехатроника 0
12. а    Компютърна техника и технологии 0
12. а    Автомобилна мехатроника 0