СВОБОДНИ МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
 
Клас Специалност Брой свободни места
8. а    Компютърна техника и технологии 4
8. а    Автомобилна мехатроника 5
9. б    Автотранспортна техинка 0
10. а    Компютърна техника и технологии 6
10. б    Автотранспортна техника 13
11. а    Компютърна техника и технологии 2
11. а    Автомобилна мехатроника 0
12. а    Компютърна техника и технологии 0
12. а    Автомобилна мехатроника 0