СВОБОДНИ МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
 
Клас Специалност Брой свободни места
8. б    Автотранспортна техинка 3
9. а    Компютърна техника и технологии 5
9. б    Автотранспортна техника 12
10. а    Компютърна техника и технологии 0
10. а    Автомобилна мехатроника 0
11. а    Компютърна техника и технологии 0
11. а    Автомобилна мехатроника 0
12. а    Компютърна техника и технологии 3
12. б    Мехатроника 7