СВОБОДНИ МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
 
Клас Специалност Брой свободни места
8. б    Автотранспортна техинка 2
9. а    Компютърна техника и технологии 6
9. б    Автотранспортна техника 13
10. а    Компютърна техника и технологии 2
10. а    Автомобилна мехатроника 0
11. а    Компютърна техника и технологии 0
11. а    Автомобилна мехатроника 0
12. а    Компютърна техника и технологии 3
12. б    Мехатроника 7