СВОБОДНИ МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
(актуализирано на 08.12.2022 г.)
Клас Специалност Брой свободни места
8. а    Компютърна техника и технологии 5
8. а    Автомобилна мехатроника 5
9. б    Автотранспортна техинка 0
10. а    Компютърна техника и технологии 7
10. б    Автотранспортна техника 11
11. а    Компютърна техника и технологии 1
11. а    Автомобилна мехатроника 0
12. а    Компютърна техника и технологии 0
12. а    Автомобилна мехатроника 0