СВОБОДНИ МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
 
Клас Специалност Брой свободни места
   Компютърна техника и технологии 7
   Автотранспортна техника 14
   Компютърна техника и технологии 0
   Автомобилна мехатроника 0
10а    Компютърна техника и технологии 0
10а    Автомобилна мехатроника 0
11а    Компютърна техника и технологии 3
11б    Мехатроника 7
12а    Компютърна техника и технологии 2
12в    Автотранспортна техника 8