СВОБОДНИ МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
 
(актуализирано на 22.04.2024 г.)

 
Клас Специалност Брой свободни места
8. a    Компютърна техника и технологии 7
8. a    Автотранспортна техинка 3
9. а     Компютърна техника и технологии 5
9. а     Автомобилна мехатроника 6
10. б    Автотранспортна техинка 3
11. а    Компютърна техника и технологии 10
11. б    Автотранспортна техника 14
12. а     Компютърна техника и технологии 2
12. а     Автомобилна мехатроника 0