Свободни места след четвърти етап на класиране за прием 2023/2024

Паралелка свободни места за следващо класиране
Компютърна техника и технологии 6
Автотранспортна техника 4