Свободни места след всеки етап на класиране за прием 2024/2025 г.

Брой на незаетите места
Паралелка   Специалност Брой места Заети след първо класиране Незаети след първо класиране Заети второ  класиране   Незаети след второ класиране Заети трето  класиране     Незаети след трето класиране  Заети  четвърво класиране        Незаети след четвърто класиране  
VIII а Компътърна техника и технологии 13 10 3            
VIII а Автотранспортна техника 13 13 0            
VIII б Заваряване 13 0 13            
VIII б Стругарство 13 1 12