ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН-ПРИЕМА

Вид дейност Срок
1 Подаване на заявление за полагане на изпити 27-29.05.2020 г.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали до 08.06.2020 г.
3 Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити до 08.06.2020 г.
4 Провеждане на тестове по
·  БЕЛ
·  математика
 
09.06.2020 г.
11.06.2020 г.
5 Обявяване на резултатите от тестовете до 26.06.2020г.
6 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити до 2.07.2020 г.
7 Подаване на документи за участие в приема на ученици.
 
03-07.07.2020 г.
8 Обявяване на списъците на приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020 г.
9 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.
Записването се извършва в ПГМТ „Вл.  Комаров” Силистра
До 16.07.2020 г.
10 Обявяване на списъците на приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020 г.
11 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране До 22.07.2020 г.
12 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след  втори етап на класиране 23.07.2020 г.
13 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24-27.07.2020 г.
14 Обявяване на списъците на приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2020 г.
15 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2020 г.
16 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след  трети етап на класиране до 03.08.2020 г.
17 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване в ПГМТ «Вл. Комаров» до 10.09.2020 г.
определя се от директора