ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПЛАН-ПРИЕМА

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022 – 2023 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 
Вид дейност Срок
1.
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания
  • Български език и литература 
  • Математика 

14.06.2022 г.,
16.06.2022 г.
2. Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО 
до 10.06.2022 г. 
3.
Оценяване на изпитните работи от НВО 

17 – 26.06. 2022г. 
4.
Обявяване на резултатите от НВО 

до 28.06.2022г. 
5.
Получаване на свидетелствата за VII клас

28.06.—04.07.2022 г.
6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.   05 – 07 юли 2022 г.  
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране   до 12 юли 2022 г.  
8. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  13 15 юли 2022 г.  
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране   до 20 юли 2022 г.  
10. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране         21  22 юли 2022 г. 
11. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране    25 юли 2022 г.  
12. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране  26 – 27 юли 2022 г.  
13. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране  29 юли 2022 г.  
14. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране  01 – 02 август 2022 г.  
15. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране  до 03 август 2022 г.  
16. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  определя се от директора  до 10 септември 2022 г. вкл.
17. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием  до 14 септември 2022 г. вкл.

ЗАПОВЕД за комисия по приемане и записване на учениците в VIII клас за учебната 2022/2023 година