Прием

ПГМТ "Владимир Комаров" обявява прием на ученици през учебната 2024-2025 г.

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 
Специалност Прием след VII-ми клас
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 500 т.
 
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
 
  • 1 път точките от теста по Математика;
  • 3 пъти точките от теста по Български език;
  • превърнатата по скала в точки оценка по Информационни технологии от свидетелството за VII клас;
  • превърната по скала в точки оценка по Технологии и предприемачество от свидетелството за VII клас.
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ
0.5 паралелка - 13 ученици
срок на обучение - 5 г.
разширено изучаване на английски  език
професия - Техник на компютърни системи
ПКС – III
АВТОМОБИЛНА
МЕХАТРОНИКА
0.5 паралелка - 13 ученици
срок на обучение - 5 г.
разширено изучаване на английски  език
професия - Техник по транспортна техника
ПКС – III
Правоспособност водач на МПС категория В 
ЗАВАРЯВАНЕ
0.5 паралелка - 13 ученици
срок на обучение - 3 г.
без разширено изучаване на английски  език
професия - Заварчик
ПКС – I
СТРУГАРСТВО
0.5 паралелка - 13 ученици
срок на обучение - 3 г.
без разширено изучаване на английски  език
професия - Стругар
ПКС – I


Утвърден държавен  план - прием за учебната 2024/2025 г със Заповед № РД - 4 - 119 от 19.04.2024 г. от Началника на РУО - Силистра