Прием

ПГМТ "Вл. Комаров" обявява прием на ученици през учебната 2020-2021 г.

 
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Специалност Прием след VII-ми клас  
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
1 паралелка - 26 ученици
срок на обучение - 5 г.
разширено изучаване на английски  език
професия - Техник на компютърни системи
ПКС – III
МАКСИМАЛЕН БАЛ: 500 т.
 
БАЛООБРАЗУВАНЕ:
 
  • 1 път точките от теста по Математика;
  • 3 пъти точките от теста по Български език;
  • превърнатата по скала в точки оценка по Информационни технологии от свидетелството за VII клас;
  • превърната по скала в точки оценка по Технологии и предприемачество от свидетелството за VII клас.
АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
1 паралелка - 26 ученици
срок на обучение - 5 г.
професия - Техник по транспортна техника
ПКС – III
Правоспособност водач на МПС категория В 

ЗАПОВЕД за утвърждаване на план - прием 2020 - 2021
 
ЗАПОВЕД за утвърждаване на Държавния план - прием за учебната 2020 / 2021 г.

ЗАПОВЕД за осъществения ДПП в 8. клас за учебната 2020 - 2021 година

ЗАПОВЕД за сливане на паралелки