Дейност 1

Група от 9 ученици с ръководител инж. Живка Данева
 
Фирма-партньор - Управител: Велизар Плугаров; Наставници: Калоян Коконов и Теодор Тодоров
Дата на първо занятие: 05.01.2022 г.
Дата на последно занятие: 22.06.2022 г.
Проект „Ученически практики – 2” BG05M2ОP001-2.015-0001, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР)-завърши.
Проекта стартира на 05.01 2022г. и приключи на 22.06.2022г. Беше проведен в една фирма с двама наставници. Поставените цели съобразно с учебната програма се изпълниха успешно.
Учениците получиха необходимите знания и умения чрез качествена професионална подготовка в реална работна среда. Учениците се социализираха като усвоиха и придобиха организационни умения и компетенции в екип с наставник и работодател .Също така станаха по-отговорни  и взискателни спазвайки  работното време и изпълнявайки препоръките на наставниците си.
В този смисъл те реално подобриха знанията си и компетенциите за работа  базирана на наученото в училище виждайки, че знанията им помагат да се реализират като специалисти на компютърни системи и мрежи.
Смятам, че целите поставени в проекта са изпълнени и учениците удовлетворени.
 

Група от 13 ученици с ръководител инж. Атанас Данев
 
Фирми-партньори - Управител: Димитър Енчев; Наставник: Александър Радославов; Управител: Коста Колев; Наставници: Деян Петков, Иван Трифонов
Дата на първо занятие: 05.01.2022 г.
Дата на последно занятие: 22.06.2022 г.

BG05M2ОP001-2.015-0001„Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР)-завърши.
Проекта стартира на 05.01 2022г. и приключи на 22.06.2022г. Беше проведен в две фирми с трима наставници. Поставените цели съобразно с учебната програма се изпълниха успешно.
Учениците получиха необходимите знания и умения чрез качествена професионална подготовка в реална работна среда. Учениците се социализираха като усвоиха и придобиха организационни умения и компетенции в екип с наставник и работодател .Също така станаха по-отговорни  и взискателни спазвайки  работното време и изпълнявайки препоръките на наставниците си.
В този смисъл те реално подобриха знанията си и компетенциите за работа  базирана на наученото в училище виждайки, че знанията им помагат да се реализират като специалисти на компютърни системи и мрежи.
Смятам, че целите поставени в проекта са изпълнени и учениците удовлетворени.
 
 
Група от 15 ученици с ръководител инж. Георги Стоянов

Фирми-партньори –„ АУТО-МВ“-Управител: Милен Маринов; Наставник: Ивайло Рашков;“
 МТМ-775“ Управител: Дияна  Петрова; Наставник: Тодор Стоянов,“
М-ДЖИ-В“-Управител-Мартин Бисеров ,Наставник- Борислав Георгиев,
“МИГ“-Управител- Наталия Николова ,Наставник-Николай Добрев
Дата на първо занятие: 14.03.2022 г.
Дата на последно занятие: 30.06..2022 г.

BG05M2ОP001-2.015-0001„Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР)-завърши.
Проекта стартира на 14.03.2022 г.. и приключи на 30.06..2022 г. Беше проведен в четири фирми с четирима наставници. Поставените цели съобразно с учебната програма се изпълниха успешно.
Учениците получиха необходимите знания и умения чрез качествена професионална подготовка в реална работна среда. Учениците се социализираха като усвоиха и придобиха организационни умения и компетенции в екип с наставник и работодател .Също така станаха по-отговорни  и взискателни спазвайки  работното време и изпълнявайки препоръките на наставниците си.
В този смисъл те реално подобриха знанията си и компетенциите за работа  базирана на наученото в училище виждайки, че знанията им помагат да се реализират като специалисти в  Автосервизите 
Смятам, че целите поставени в проекта са изпълнени и учениците удовлетворени.