Проект "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"

 

2018 г. - Специалност Компютърна техника и технологии

       
Специалност Компютърна техника и технологии
  
 2018 г. - Специалност Автотранспортна техника 01.04.2015 г.

Включват се в проект „Ученически практики“ и последната група ученици от ПГМТ „Вл. Комаров“. Това са онези момчета, които едва дочакаха да навършат 16 години, за да могат да работят на реални работни места. Там във фирмите, те ще могат да подобрят практическата си подготовка в съответствие с пазарните потребности в IT  областта.
Тясната връзка между училището и работодателите, ще им помогне утре да влязат като пълноценни работници във фирмите, където днес ще стажуват. 

Чрез участието си в проекта младите хора ще могат да се усъвършенстват, за да постигнат високи нива на заетост в бъдеще, да повишат производителността си и разбира се да бъдат по-креативни и предприемчиви.

12.02.2015 г.

Днес завърши участието на 26 ученика от спец. Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи в проект „Ученически практики“. И работодатели и ученици изказаха своето задоволство от провеждането им.

Прилагането на придобитите професионални знания, умения и навици в реална работна среда, позволява да се подобри  съответствието  между практиките, прилагани в професионалното училище и изискванията на работодателите, както и на обратната  връзката между професионалното образование и реалния  производствен сектор. 

09.01.2015 г.

Днес се включват в проект „Ученически практики“  и момчетата от спец. Автотранспортна техника. Те ще работят на три обекта в две фирми.
И ученици и работодателите са много въодушевени от предстоящата съвместна работа. Тя ще спомогне за усъвършенстване на практическите знания и умения на учениците, ще подобри работата им в екип, както и самостоятелната им  работа, ще им даде възможност за справяне в различни ситуации, ще ги обогати с познания за организацията на дейността във фирмите, ще спомогне за добиване на реална представа за динамиката на работата в автосервизите.

24.11. 2014 г.

Днес е първият работен ден за част от учениците, включени в проект „Ученически практики“.  В тази група участват ученици но спец. Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи.
За тях всичко е ново и интересно.  От днес те вече ще имат възможност да бъдат в реална работна среда, да прилагат на практика, наученото в час в училище.

Чрез проекта, ние включваме не само учениците в реално практическо обучение, но правим съпричастни и техните семейства, успешно развиваме партньорство с работодателите от местния бизнес и подпомагаме развитието на бъдещите средни икономически кадри.

20.11.2014 г.

За трета  поредна година учениците от  ПГМТ „Вл. Комаров“ ще участват в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
През тази година в проекта ще се включат 78 ученика от 9 а, 10 а, 10 б, 10 в и 12 в класове. От тях  58 ученика са от специалност Компютърна техника и технологии и Компютърни мрежи и 20 - от специалност Автотранспортна техника.
Техни наблюдаващи учители ще бъдат: инж. Иванка Табакова, инж. Теодора Иванова, инж. Атанас Данев и инж. Емел Рушидов.
Партньори по проекта ще ни бъдат: „Информационно обслужване“ АД клон Силистра, "О,К1 - Красимир Бонев" ЕТ, „Стаки“ ЕООД, „Компютърни и офис системи“ ООД, „Дантех СС“ ЕООД, "Тестер систем - Ангелови и сие" СД, „СС Компютърс“  ЕООД, „Техно стил“ ЕООД,  „Дениро“ ЕООД, „Бизнес Група Контакт“ Силистра ООД, ЕТ "Девина-Цонка Дечева" и  „Микели 2014” ЕООД.

30.05.2014 г.

И последната група ученици от нашето училище, завърши участието си в проект „Ученически практики”.
Всички, които участваха в проекта изказват своето задоволство от реализирането му.
Работодателите, защото могат да подготвят бъдещи свои работници, наставниците – защото има на кого да предадат своя опит и знания.
Родителите, защото децата им усвоиха реални практически умения, които ще им бъдат от полза при реализирането на пазара на труда.
Учениците, защото успяха да видят приложени на практика, знанията които получават в училище. Видяха какво представлява реалната работна среда, създадоха нови познанства, имаха нови учители – техните наставници.

И не на последно място, учениците са доволни, защото за първи път получиха възнаграждение, за знанията и уменията, които придобиват в училище. 

9.04.2014 г.

И тази учебна година учениците от ПГМТ „Вл. Комаров”  се представиха много добре по време на провежданите практики, по проект „Ученически практики”.
До 30.03.2014 г. своята практика завършиха 19 момчета от специалност „Автотранспортна техника” и 32 момчета от спец. „Компютърна техника и технологии”. Всички защитиха достойно името на гимназията.
Наставниците  и ръководителите на фирмите, където практикуваха, ги похвалиха за усърдието, трудолюбието, ангажираното отношение и знанията, които имат и демонстрират при работа.  
Работата по проекта даде шанс на учениците,  в реални работни условия, да приложат наученото в училище и да обогатят опита си, под вещото ръководство на наставниците.
Практиката бе особено полезна за момчетата, които сега завършват своето средно образование. Те успяха да усетят атмосферата на трудовия колектив, гоненето на срокове, работата за максималко качество и минимален срок. Натрупаният собствен опит ще им помогне по-лесно да се адаптират към своите бъдещи работни места.

Практиката е полезна е и за по-малките ученици, защото тя повишава качеството на тяхната професионалната подготовка.
 

28.03.2014 г.

Днес се провеждат последните часове за част от учениците по проект „Ученически практики” . Момчетата и момичетата се разделят със своите наставници и работодатели.
По време на проведените часове, със съдействието на наставник от всяка фирма-работодател, учениците надградиха знания, умения и компетенции по професията. Практикантите работиха по задачи, поставени от наставника, и свързани с естеството на работа на фирмата, получиха насоки и практически съвети за изпълнението им.

По време на практиките беше интересно, но в някои случаи и доста напрегнато. 
 

03.02.2014 г.

Ученическите практики са силно желани не само за учениците от 11 и 12 клас, а и за тези от 10 клас. 6 момчета от 10 а клас с нетърпение очакваха рожденните си дни, за да станат на 16 години и да могат да се включат в ученическите практики. От днес и те вече ще ходят като другите, на работа във фирмите.

Наши партньори за тази година са фирмите: „Картрейд  Уан” ООД; ЕООД „Макс  сервиз – 2013”; ЕТ „Девина – Цонка Дечева”; ЕТ „Доли – 05 – Васил Йорданов”;  ЕТ „Елит – Атанас Токушев”; „Компютърни и офис системи” ООД; „Информационно обслужване” АД – клон Силистра; ЕТ „ОК – 1 – Красимир Бонев”; „АДО Комерс” ООД; „КРЕСТЪН БУЛМАР” ООД; „Дениро” ЕООД; ЕТ „Фери – Ферихад Али”; Бизнес  Група Контакт ООД; „Арт Ком Хаус” ЕООД; „Техно стил” ЕООД; „Стаки” ЕООД; СД „Тестер систем – Ангелови и сие” ; „Дестан” ЕООД; ЕТ „Теодоро Бабаров”

 

17.12.2013 г.

От днес започват първите часове за провеждане на ученическите практики  на реални работни места. Интересът към практиките е много голям. Тази година участват значително повече ученици. Във фирмите ще започнат работа 72 ученици, при 39 ученика през миналата година.
Нараснал е и броя на фирмите, които искат наши ученици на работа при тях. Тази година в проекта се включват 19 фирми, с 5 повече от миналата година.

И работодателите и учениците, които участваха миналата година споделят,  че съвместната работа е много добра и ползотворна и за двете страни.
 

11.11.2013 г.

За втора поредна година възпитаници на ПГМТ „Вл. Комаров”  ще участват в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът има за цел да подобри качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Предстоят ни срещи с работодатели и рекламна кампания за представяне на проекта пред родители и ученици от гимназията.
Искрено се надяваме, че партньорството ни с фирмите ще продължи и ще се разширява, защото това ще позволи на учениците, да придобият реален опит в професиите, за които се подготвят.
 

30.05.2013 г.

Наближава края на ученическите практики. Учениците от 12 клас ще завършат своите практики до 6 юни, а тези от 11 клас – до 11 юни.
Всички ученици положиха много усилия, работиха с голям ентусиазъм, силна мотивация и желание за прилагане на наученото в практиката.

Участието в проекта ще улесни прехода на нашите момчета от училище към работното място и ще повиши шанса им за успешна реализация на трудовия пазар.

30.04.2013

     


Браво!
Момчетата от 11 и 12 клас – Георги, Гюнайджан, Ивелин и Димитър участваха на Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”. За да достигнат до това ниво, те спечелиха регионалния кръг на състезанието, проведен в Омуртаг.
В Казанлък, в спора за „Най-добър млад водач на МПС” отбора се класира на трето място.
Тези момчета са участници в проекта „Ученически практики”. Работата им в автосервизите, където са на практика, в голяма степен допринесе за доброто им представяне.
По време на практиката, под ръководството на техните наставници и наблюдаващите учители те научиха ценни уроци, които им помогнаха да се представят много добре на състезанията, в които участваха.
 

Публични изяви

май, 2013 г.

През месец май се проведоха публичните изяви на учениците от проект „Ученически практики”. На тях момчетата от ПГМТ представиха придобитите си нови умения. Те показаха, пред свои съученици, преподаватели и работодатели, какво са научили под вещото ръководство на наставниците.  Всички наставници, със задоволство споделят, че работата с младите хора е много ползотворна.

15.04.2013 г.

    


39 ученика от ПГМТ „Вл. Комаров” се включиха в проект ”Ученически практики”. Те са от специалност - Компютърна техника – 14 ученика и от Автотранспортна техника – 25 ученика.
Работата се извършва в 12 фирми, под прякото ръководство на 9 наставника и 3 наблюдаващи учители.
Учениците са удовлетворени от работата във фирмите, защото там на практика могат да приложат наученото в класните стаи.
Работата, която извършват е интересна и увлекателна и носи удовлетворение от свършеното. 
 

01.04.2013

           


Завърши първият работен месец на учениците от нашата гимназия, които са включени в проект  „Ученически практики”. Всички момчета, изразяват своето задоволство от провеждането им. Смятат, че там е място и то работейки, да научиш онова, което ще ти трябва в истинската работа, тази която някои ще започнат само след няколко месеца.
Професионалният опит, който придобиват ще им даде предимство при кандидатстване за работа.
Освен това, фирмите, в които се провеждат практиките имат възможност да си изберат и бъдещите свои работници.
 

25.09.2012 г.

25.09.2012 г.

Учениците и учителите от ПГМТ „Вл. Комаров” взеха решение да участват в проект „Ученически практики” BG051PO001-3.3.07-0001.  Той се финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Гимназията има изградени добри партньорства с различни фирми от региона. Това дава възможност на учениците да се включат в проекта и в реални производствени условия да подобрят своите професионални умения, с оглед по-добрата им бъдеща реализация.
В проекта могат да се включват учениците от 11 и 12 клас от всички специалности.
Практиката ще се провежда след учебните часове, по време на почивните дни и през ваканциите. Продължителността и е 240 часа.
Работата във фирмите ще се осъществява под прякото ръководство на наставници от фирмата.
За положения труд учениците ще получат възнаграждение и сертификат за проведена практика на реално работно места.