Дейност 4 - проект

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
 
През учебната 2020/2021 година беше сформирана една група по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори. Обучението беше проведено на 22.06.2021 г. от инж. Живка Данева - учител, теоретично обучение. Включиха се двама родители на ученик  от 8. б клас, а темата на обучението беше "Обучение в реална електронна среда чрез ПП “Школо” и Google classroom".

Снимки от обучението:
 
 
УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
 
През учебната 2021/2022 година бяха сформирани две групи по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори. Обученията бяха проведени на 14.12.2021 г. и 15.12.2021 г. от инж. Живка Данева - учител, теоретично обучение. Включиха се общо десет родители на ученици  от 8. б клас, а тематите на обучението бяха свързани с Ообучение в реална електронна среда чрез ПП “Школо” и Google classroom.

Снимки от обучението:
 
УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
 
През учебната 2022/2023 година бе сформирани група по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори. Обучението се проведе на 25.10.2022 г. от Мирена Калинова – ръководител на направление ИКТ. Включиха се общо шест родители на ученици  от 8. а клас и училищният образователен медиатор г – жа Гюлбахар Мехмед. Тематите на обучението бяха свързани с Обучение в реална електронна среда чрез ПП “Школо” и Google classroom.
 


През учебната 2023/2024 година бе сформирани група по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Дейност 4 - обучение на родители/образователни медиатори. Обучението се проведе на 09.10.2023 г. от Мирена Калинова – ръководител на направление ИКТ. Включиха се общо седем родители на ученици  от 8. а клас  Тематите на обучението бяха свързани с Обучение в реална електронна среда чрез ПП “Школо” и Google classroom.