Проект "Еразъм +" - Мадейра - Фуншал

           От 03.04 – 26.04.2024 г. група от двадесет и осем ученици от Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“ – гр. Силистра, осъществи дейност по Проект Еразъм +”, Ключова дейност 1+”, „Образователна мобилност за граждани“, договор № 2023-1-BG01-KA121-VET-000113712 за oстров Мадейра, гр. Фуншал, Португалия, с ръководители инж. Живка Данева и инж. Чавдар Нейков.
          Международната практика се проведе в 5 автосервиза и IT компания, като се предостави възможност на учениците за по – близка среща с водещи компании  в сферата на автомобилната и компютърната техника, като постигнахме следните резулатати:
     -  Създадохме възможност за нови партньорства с организации в България: ЦРЧР /Център за развитие на човешките ресурси- София/, ЦРПБ /Център за развитие и подкрепа на бизнеса- Варна/;
     - Създадохме възможност за нови партньорства с организации от ЕС:  YouNet, Visamar, MUNDOS иMobility Friends;
     - Повишихме ползата от съществуващите партньорства: условията на пребиваване -  хотели, изхранване, културна програма, ставаха все по- добри /като за хора, които трайно са избрали дадена дестинация за своята мобилност/, както и повишената ангажираност на работодателите за предоставяне на подходяща, добре оборудвана среда, подпомагаща усъвършенстването на уменията на учениците; 
     - Повишихме устойчивостта на съществуващите партньорства:
               • YouNet- 1година;
               • Visamar- 1година;
               • Mobility Friends- 2 години;
               • MUNDUS- 3 години.
    - Опознахме европейската култура извън България: Италия, Испания, Германия, Португалия, Мадейра;
    - Създадохме предпоставки за организационни и административни иновации: Професионалния стаж на учениците от 11 и 12 клас се провежда в страна от ЕС;
    - Създадохме предпоставки за иновации, свързани с професионалното развитие на служителите на нашата институция: педагогическите специалисти, учители по АЕ, повишиха квалификацията си на тема „Innovative teaching methods for teachers and school staff” във гр. Фуншал, Мадейра, в сектор „Училищно образование“ по програма „Еразъм +“- 28.03.2024-10.04.2024г.;

 

Благодарни сме

за това, че имаме възможност да пътуваме, да работим, да опознаваме културата на страните членки на ЕС и да се чувстваме като част от едно цяло.

Пътувайки и прилагайки представената технология  разбрахме,
че взаимното разбиране може да продължи във взаимно уважение,
взаимното уважение- в сътрудничество,
а сътрудничеството- в обединение.

БЛАГОДАРИМ.