27 ноември 2023 г. - Неучебен ден

27 Ноември 2023
Във връзка със заповед № ЗК - 1839/27.11.2023 г. на кмета на гр.Силистра, Александър Сабанов 27.11.2023 г. се определя за неучебен ден за учениците от училищата на територията на община Силистра.