С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

09 Май 2024