Първа редовна изпитна сесия на самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

19 Декември 2022
Информираме Ви, че в раздел "За учениците", подраздел "Самостоятелна форма" на линк "ЗАПОВЕД за провеждане и оценяване на изпити в самостоятелна форма на обучение" е качена заповедта за провеждане на изпити в самостоятелна форма през първа изпитна сесия за учебната 2022/2023 г.