Психолози ще консултират ученици и учители за COVID-19 в област Силистра

20 Ноември 2020
Във вpъзкa c оcигypяването на пcиxологичесĸa подкрепа на ученици, родители и на педагогически специалисти в създалата се  cитyация c CОVІD-19, и в ycловията на обучение от разстояние в електронна среда, Регионалният центъp за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) съвместно с екип от психолози от училища и детски градини в гр. Силистра стартира от 23.11.2020г (понеделник)до края на календарната 2020г психологична подкрепа и консултиране. За целта  е изготвен график, в който пет дни в седмицата в часовия интервал между 14,00ч и 18,30ч ученици, родители и учители ще могат да получат психологическа консултация.
Учениците, техните родители и педагогическите специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19, като в съответния ден позвънят на посочения телефон в графика. Телефонната линия не е безплатна и се таксува по цените на оператора, който ги обслужва.
 
 
Понеделник
14,40-18,30ч
Вторник
14,00-18,30ч
Сряда
14,00-18,30ч
Четвъртък
14,00-18,30ч
Петък
14,00-18,30ч
 
0885256345
 
 
0885256291
 
 
0885256273
 
 
0885256269
 
 
0885256218
 
 
Екипът психолози запазва конфиденциалността на разговорите и при злоупотреба с безплатната доверителна линия ще сезира органите на МВР.