Протокол от облaстен кръг на олимпиадата по ИТ - НОИТ

06 Март 2024
 
Протокол за  резултатите на учениците от областен кръг на Олимпиадата по ИТ
Силистра,  27 и 28.02.2024 г.
               
Проект рег.номер Име на проект Автор 1  Клас Автор 2 Клас Училище, нас. място Точки
Име, презиме, фамилия Име, презиме, фамилия
     Направление: Мултимедийни проекти
183 Видео уроци по рисуване Сияна Веселинова Димитрова 6     СУ "Христо Ботев" Тутракан 100
402 Преселските носии Айлин Исмаилова Халиибрямова 7     СУ "Йордан Йовков" Тутракан 100
184 Мерни единици Даниел Мартинов Иванов 6 Георги Георгиев Темелков 6 СУ "Христо Ботев" Тутракан 100
537 Заповядайте в Силистра Христо Ивелинов Георгиев 7     ОУ "Отец Паисий" Силистра 98
577 Радио в ПМГ Никола Красимиров Куртев 5     ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 95
350 Слънчева система Кристалина Георгиева Петкова 7     ОУ "Иван Вазов" Силистра 90
347 Фолклорни области в България Атилла Демирел Матем 5     ОУ "Отец Паисий" Силистра 90
380 Да преплуваш океана Георги Севдалинов Иванов  7     ОУ "Отец Паисий" Силистра
90
422 Необятният Космос София Красимирова Скорчелиева 6     ОУ "Отец Паисий" Силистра
90
Направление: Интерактивни проекти
348 Забавна математика Даниел Димитров Иванов 6    
ОУ "Иван Вазов" Силистра
95
Направление: Софтуерни приложения
181 Роботни модули в образованието Каролина Косева     Петкова 8 Антон Вергилов Ганев 8 СУ "Христо Ботев" Тутракан 100
714 I&F Barbershop Искрен Преславов Минков 9 Филип Методиев Жейнов 9 ПМГ "Св. Кл. Охридски" Силистра 100
33 Магазин онлайн Алис Айхан Мехмед 10     СУ "Васил Левски" Дулово 97
Направление: Мултимедийни приложения
260 Лондон - градът на времето Наталия Георгиева Георгиева 8
Кристиан Красимиров Кръстев
8 ПГСУАУ "Ат. Буров" Силистра 95
Направление: Големи обеми от данни (Big Data)
568 Виртуален асистент - M.I.R.A Теодор Николаев Петров 11     ПГМТ "Вл. Комаров" Силистра 90
120 Изкуствения интелект в училище Туна Гюрсес Шабан 11     СУ "Васил Левски" Дулово 90
               
  Оцветените проекти са предложени за допускане до национален кръг.  
  Не се явили - проекти с № 403, 425, 563 и 564.