Противоепидемични мерки

11 Януари 2024
Във връзка със заповед № РД 01 - 5 /10.01.2024 г. на Директора на РЗИ  се въвеждат противоепидемични мерки на територията на община Силистра.