Присъствените учебни занятия се преустановяват за периода 12.11.2020 г. - 22.11.2020 г.

11 Ноември 2020
На основание решение на Областния щаб, протокол № 10 / 11.11.2020 г. и писмо на Началника на РУО Силистра от 15:08 часа уведомяваме всички ученици и родители, че присъствените учебни занятия в училище от 8. до 12. клас се преустановяват в периода от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. ПГМТ “Владимир Комаров“ продължава процеса на обучение по всички учебни дисциплини чрез обучение от разстояние в електронна среда по установения вече график на часовете за първи учебен срок на учебната 2020/2021 година., както е указано в електронната платформа „Школо“.
Моля всеки ден следете съобщенията в ел. платформа „Школо“ за последваща информация.