Откриване на учебната 2021/2022 година

13 Септември 2021
Тържеството за откриване на учебната 2021/2022 година да започне в 09:00 часа в двора на училището, като на него присъстват всички класове от първи гимназиален етап - 8. Б, 9. А, 9. Б и 10. а;
За всяка паралелка да се обособи отделна зона, която е на отстояние 2 метра от другата;
Всички ученици, учители, административен и обслужващ персонал, както и родители да носят маски;
 
За всички ученици от втори гимназиален етап – 11. А, 12. А и 12. Б началото на учебната година започва в 10.00 ч. с тържествено слово на класния ръководител в класната стая.
 
Всички ученици, влизащи в сградата на училището да преминават медицински контрол пред термодисплея на входа на училището.
 
Всички ученици, учители, служители и родители, влизащи и пребиваващи в сградата на училището да носят маски.