Информация за еднократна помощ за ученици записани в първи и осми клас

10 Август 2021
ПИСМО на Държавна агенция "Електронно управление" №ДАЕУ -13100/05.08.2021 г. относно информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.