График за провеждане на родителски срещи

29 Септември 2021
ЗАПОВЕД на директора на ПГМТ "Владимир Комаров" относно провеждане на родителски срещи по класове.