Новини

Училищна покана и програма за МУД

17/06/2024

Виж повече

Здравни осигуровки

16/05/2024

Виж повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

09/05/2024

Виж повече

Протокол от облaстен кръг на олимпиадата по ИТ - НОИТ

06/03/2024

Виж повече

Противоепидемични мерки

11/01/2024

Виж повече

27 ноември 2023 г. - Неучебен ден

27/11/2023

Виж повече

"ОКОЛО ЕЛХАТА"

27/11/2023

"ОКОЛО ЕЛХАТА"

Виж повече

Трето място на Общински турнир по футбол

20/10/2023

Виж повече

Думи на Директора на Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, гр. Силистра по повод началото на новата 2023/2024 учебна година

15/09/2023

Виж повече

ДУМИ НА ДИРЕКТОРА НА ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ ПО ПОВОД ИЗПРАЩАНЕТО НА ВИПУСК 2022/2023 ГОДИНА

17/05/2023

ДУМИ НА ДИРЕКТОРА НА ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ ПО ПОВОД ИЗПРАЩАНЕТО НА ВИПУСК 2022/2023 ГОДИНА

Виж повече

ПРЕЗ 2023 Г. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ No 101051614 — IRPEAAL — ERASMUS- EDU-2021-AL-AGENDA-IBA „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

27/03/2023

+“. В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА СЕ ПРОВЕЖДА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА СРЕД ВЪЗРАСТНИТЕ ОТНОСНО УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ.

Виж повече

Покана за благотворителни великденски акции

23/03/2023

Виж повече
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6