Контакти

За контакти

Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров"
гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев" № 29

тел.: 086/ 82 41 44 - стационарен, канцелария
GSM: 0879609931 - ЗАС, 0894419572 - Директор
E-mail: info-1900505@edu.mon.bg

Контактна форма