ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 25.04.2024г. /четвъртък/ от 18.30 часа, в кабинет 226 в сградата на ПГМТ "Владимир Комаров",
гр. Силистра


Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 28.02.2024г. /четвъртък/ от 18.30 часа, чрез конферентна
връзка с помощта на приложението Google Meet.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 25.01.2024г. /четвъртък/ от 18.00 часа, в кабинет 226 в сградата на ПГМТ "Владимир Комаров",
гр. Силистра


Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет
ОТЧЕТ за дейността на Обществения съвет към ПГМТ „Владимир Комаров“ за 2022 / 2023 учебна година

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 24.10.2023г. /понеделник/ от 18.00 часа, в кабинет 226 в сградата на ПГМТ "Владимир Комаров",
гр. Силистра


Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 05.09.2023г. /понеделник/ от 18.00 часа, в кабинет 226 в сградата на ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет


ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 20.07.2023г. /четвъртък/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 24.04.2023г. /понеделник/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет


ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 19.01.2023г. /четвъртък/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет
ОТЧЕТ за дейността на Обществения съвет към ПГМТ „Владимир Комаров“ за 2021 / 2022 учебна година

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 19.10.2022г. /сряда/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 07.09.2022г. /сряда/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 21.07.2022г. /четвъртък/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 19.04.2022г. /четвъртък/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 27.01.2022г. /четвъртък/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 21.12.2021г. /вторник/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет
ОТЧЕТ за дейността на Обществения съвет към ПГМТ „Владимир Комаров“ за 2020 / 2021 учебна година

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 19.10.2021г. /вторник/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 07.09.2021г. /вторник/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 15.07.2021г. /четвъртък/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 28.04.2021г. /сряда/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 27.01.2021г. /сряда/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 05.01.2021г. /вторник/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 27.10.2020г. /вторник/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет
ОТЧЕТ за дейността на Обществения съвет към ПГМТ „Владимир Комаров“ за 2019 / 2020 учебна година

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе на 14.09.2020г. /понеделник/ от 18.30 часа, чрез видеоконферентна връзка.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 22.07.2020г. /сряда/ от 18.30 часа в кабинет 226.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе дистанционно на 30.04.2020 г. от 18.30 часа 

Виж поканата тук...

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 31.03.2020 г. от 18.15 часа в стая 226.

Виж поканата тук...

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 25.02.2020 г. от 18.00 часа в стая 226.

Виж поканата тук...
Протокол от заседанието на Обществения съвет
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 12.12.2019 г. от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 24.10.2019 г. от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 04.09.2019 г. от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 12.07.2019 г. от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 11.04.2019 г. от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 30.01.2019г. /сряда/ от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 22.11.2018 г. от 17.30 часа в стая 226.

Виж поканата тук...
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет
П О К А Н А
На основание чл.265, ал.1 и чл.266, ал.1 от ЗПУО във връзка със чл.19, ал.1 и чл.20, ал.1, както и с чл.14, ал.2 и чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, отправям настоящата покана към всички членове и резевни членове на Обществения съвет при ПГМТ „Вл. Комаров“, гр. Силистра,  за участие в заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:
1.      Промяна в състава на Обществения съвет във връзка с чл.14,  ал.2 и чл.15, ал.1, т.1 ;
2.      Съгласуване на Училищните учебни планове за 8 клас, специалност КТТ и Автомобилна мехатроника;
3.      Разни.
            Заседанието ще се проведе в ПГМТ „Владимир Комаров“ на 13.09.2018г. /четвъртък/ от 17.30 часа в стая 226.
            Моля, потвърдете участието си на e- mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg  до 12.09.2018 г.
С уважение:
Татяна Кинджакова
Директор на ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра
ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет
УВАЖАЕМИ ДАМИ  И ГОСПОДА,
  Каним Ви на заседание на Обществения съвет на ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра, което ще се проведе на 13.02.2017 г. /понеделник/ от 17.30 ч.в стая 226 на гимназията  при  следния дневен ред:
1.    Информация за касовото изпълнение на бюджета за 2016 г. в ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра
2.    Представяне  проект на бюджета на гимназията за 2017 година;
3.    Запознаване с предложения план-прием за учебната 2017/2018 година;
4.    Организационни въпроси.
С материалите по дневния ред, при желание от Ваша страна, можете да се запознаете в стая 226.

ПОКАНА за провеждане на заседание на обществения съвет
УВАЖАЕМА/И  ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,
Каним Ви на заседание на Обществен съвет на ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра, което ще се проведе на 19.12.2016 г. от 17.30 ч. в стая 226 на гимназията при следния дневен ред:
1.    Учредяване на обществен съвет към ПГМТ „Владимир Комаров“ Силистра.
2.    Избор на председател за срок от 3 години.
3.   Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на  обществените съвети към детските градини и училищата.
4.    Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
5.    Други.
Състав на членовете на Обществения съвет към ПГМТ „Владимир Комаров”