КОЛЕКТИВ

 
Татяна Кинджакова - Директор 

инж. Димитринка Тихова - Заместник директор - учебна и производствена дейност 

инж. Стойка Динкова - ръководител
 на направление "Информационни и комуникационни технологии" 

Ивелина Филипова - психолог

Цветана Христова - старши учител, Български език и литература, Изобразително изкуство

Светлана Алтунян - старши учител, Български език и литература, Немски език

Анета Стоянова - старши учител, Английски език, Руски език

Таня Русева - учител, английски език

Теменужка Николова - старши учител, Математика

Денислав Георгиев - учител, Физика и астровомия, Икономика, Предприемачество

Мария Кръстева - старши учител, История и цивилизации, Философия

Йолита Мичкова - старши учител, География и икономика, Философия, Свят и личност

Христина Димитрова - старши учител, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, ЗБУТ

Красимир Скорчелиев - учител, Физическо възпитание и спорт

 
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
 
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА"

инж. Живка Данева - учител, теоретично обучение

инж. Димитър Русев - учител, практическо обучение

инж. Венцислав Миланов
учител, практическо обучение

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА"

инж. Георги Димов Стоянов - старши учител, практическо обучение

инж. Чавдар Нейков Нейков - учител, практическо обучение


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ"

Румен Анчев Михов - старши учител, практическо обучение
 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ
 
Албена Николова - счетоводител

Кремена Гарабинска - касиер

Свилен Денев - технически секретар

Маринка Митева - домакин

Цветанка Попова - хигиенист

Павлинка Маринова - хигиенист

Георги Дяков - огняр

Станко Радинов - шофьор, невъоръжена охрана