Синергетично образование за бъдещето

Г Р А Ф И К
за проведена дейност  за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователната институция
Тема на квалификационната форма Място на провеждане дати на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили участие
Синергетично образование за бъдещето с. Чифлика 30.06 - 01.07.2023 г. 10:00 ч.

Евроклас-Консулт

17