ИСТОРИЯ

Имало едно време.........
Всички приказки започват така.
Нашата приказка е истинска и затова започва така:
Има едно училище! С името на космонавта Комаров!
Едно достойно българско училище, което вече 59 години
обучава и възпитава своите момичета и момчета,
изграждайки у тях съзнанието на достойни български граждани.
 
ТЕХНИКУМЪТ
 
Годината е 1963 година!
29 март
С решение на Министерството на народната просвета и със заповед № 1-11а в гр. Силистра се открива техникум по механотехника с директор инж. Георги Маринов Георгиев.
На 15.09.1963 г. започва първата учебна година с екип от 12 учители, майстори, служители и 140 ученици.
 
още история
По това време е разформировано ВНВИСУ „Г. Дамянов” и цялата дейност на техникума по механотехника се насочва към прехвърляне на част от военното имущество за нуждите на новото училище. Получени са 3000 тома техническа, обществено-философска и художествена литература, разрези на двигатели марка „Дайц” и „Форд”, плакати, схеми и други нагледни средства.
До 14.ІХ.1963 г. седалището на техникума остава във Втора гимназия. През октомври е издадена заповед за преместване на техникума в сградата на бившия дом на Народната армията, а месец по-късно за учебни работилници са определени два учебни корпуса от лабораториите на ВНВУ „Г. Дамянов”   . На ръце ученици и учители пренасят повечето от учебната техника. Монтирани са получените от МНП и от предприятията на град Силистра първи тежки машини-стругове, бормашини и фрезмашини. За кратък срок е извършен ремонт на помещенията и  отново цялото имущество на техникума се премества - този път в сградите в района на бившето военно училище. Старата казармена постройка е превърната в общежитие за 70 ученика.
 
С ентусиазма на създатели
1964/65 г.
Приети са 4 паралелки ученици по специалностите: ”Електрообзавеждане на промишлени предприятия”, „Технология на машиностроенето - студена обработка”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Технология на машиностроенето – топла обработка”.
До края на август 1964 г. преустройството е напълно завършено. Създадени са леярна с вагрянка, ковашко отделение с 12 работни места и механичен пружинен чук, стругарско отделение с 12 струга и други металообработващи машини.
Малко училища в страната могат да се похвалят с такова бързо преустройство за производство на собствена продукция.
Благодарност към всички ученици, които влагат хиляди часове доброволен труд, превърнали се от деца в строителни работници, монтажници, техници. Производствената дейност е насочена към усвояването на стругове-тип „Стомана” и „Дунав”.
 
16.03.1969 г.
През 1969 г. училището приема за свой патрон името на руския герой, летецът космонавт Владимир Михайлович Комаров. А през май следващата година е завършена и приета от държавната комисия новата сграда на техникума. Осъществена е една отколешна мечта, с която са живели, работили и учили вече десетки учители и над 4000 ученици.
 
Нашият патрон
Космонавт
Откривател
Мечтател
Астронавт и изпитател.
Руснак - два пъти космически герой
Оптимист
Владимир Михайлович
 
Със задъхания темп на времето....
1968/69 г.    
Направена е първата копка на централния корпус на техникума. За директор е назначен Здравко Константинов.
За славните времена на всеотдайност и неуморен труд разказва Никола Пенев - ръководител на школата по радиоелектроника и автоматика: „Бе пролетта на 1969 г. и нашият колектив реши да използва пролетната ваканция най-рационално, тъй като разработките за прегледа на Техническото и научно творчество на младежта /ТНТМ/ бяха на етап монтаж и пробни изпитания и трябваше да се отстранят евентуалните недостатъци. Получи се така, че докато учениците не пуснаха апаратите или устройствата, не искаха да си отиват в къщи. Бащите им носеха храна в работилниците и изразяваха възхищението от трудолюбието на своите деца. На умората никой не обръщаше внимание. Затова пък на празника на Славянската писменост нашият колектив дефилира заедно със собственоръчно изработения робот с дистанционно управление, който пред трибуната вдигна ръка за поздрав, със свежа роза в нея.......”
„Дойде и дългоочакваната изложба на ТНТМ през същата година. Представихме се с действащ макет на електрически влак с електронно управление, усъвършенствувана обучаващо-изпитваща машина „М68”, автоматично кодираща се обучаващо-изпитваща машина „М69”, робот с програмно управление, електронни системи за онагледяване на учебния процес по електрически машини, демонстрационни табла и др.
За своите постижения колективът ни завоюва І-во място в окръга и получи правото да участва във ІІ-рия Национален преглед на ТНТМ. Така поставихме началото на нашата златна щафета.......”
 
Благословени златни години!
1970 г.                            
Новата сграда на техникума е завършена. С въвеждането и в експлоатация се разгръща творческият потенциал в техникума. Въведена е кабинетна система на обучение, която улеснява и учители, и ученици за провеждането на пълноценен учебен процес.
За овладяването на професии с широк политехнически профил благоприятства „комсомолският завод”. Общественополезният труд е една от формите, гарантираща пълноценна реализация и готовност за труд.
Значими са постиженията в прегледа за Техническото и научно творчество на младежта. В кръжоци са обхванати над 50 % от учениците в техникума. Най-голямото удовлетворение за вложения труд от кръжочниците и техните ръководители са шестте златни значки и двата вимпела за високи постижения на националните прегледи на ТНТМ.
Традиция в културната история на техникума е фестивалът, който се провежда ежегодно през месец февруари. По случай 18-годишнината от създаването на техникума този празник минава под наслов „България-земя на герои”. Звучи музиката на Й. Кукузел, нашепват своята история българските хроники и летописи. Интересен и радостен е фактът, че главният художествен ръководител, режисьор и сценограф на фестивала е ученикът Иван Димитров от ІV-ти курс. Възпитателната работа на училището  е изразена в стиховете - призив на ученика Красимир Христов от ІІІ в курс:
„Да се издигнеш в небосвода,
високо в облаците бели
и да примамваш ти народа
за подвизи чутовно смели.”
В истински полет е и спортната слава на техникума. Известни на цялата страна са постиженията на майстора на спорта Петър Христов - световен шампион по вдигане на тежести за юноши през 1980 г.
 
1977-1987 г.
Десетилетие, в което водещ е лозунгът „Интензификацията на учебния процес: електронизация и автоматизация на обучението и управлението в училищата.”
В свое интервю директорът инж. Петър Христов споделя: „Цялата ни бъдеща дейност ще е подчинена на основната задача да интензифицираме и стабилизираме учебния процес чрез неговата автоматизация с мини и макро електронно-изчислителни машини.
С автоматизацията на обучението си поставяме няколко основни цели: да изведем опит, който да се разпространи и използва от всички училища; да научим нашите възпитаници да работят, поддържат и внедряват електронно-изчислителната техника във всички сфери на материалното производство; да се автоматизира управлението на образованието в окръга. Първите успехи са налице. Изграден е изчислителен център с 6 микропроцесорни системи, предстои монтажът на електронно-изчислителна машина „СМ 4”.
В техникума работят учители-професионалисти, под чието ръководство ежегодно учениците произвеждат промишлена продукция за 350 000 лв.: хиляди осветителни тела, стотици бормашини, електронно-измервателни уреди и др.
С учениците от ІХ и Х клас на ЕСПУ, които придобиват трудово-политехническа подготовка в техникума се произвеждат платки в размер на 200 000 лв., а също и детайли за завод „Кап. Мамарчев”. Ново направление е научно-приложната работа. На базата на сключен договор с ВМИ-Варна създадохме колективи за разработка и внедряване на уреди за автоматизация на производството и контролиране на технологични процеси. В процес на усвояване са няколко електронни изделия за нуждите на корабостроенето, с което ще се спре вноса от чужбина.”
В резултат на високата професионална квалификация на педагозите, както и на всеотдайността и упоритостта на учениците ТМТ „В. Комаров” става носител на званието „Образцов колектив” 3 пъти поред. Определена заслуга за това има умелото ръководство на четирима директори - Георги Георгиев, Здравко Константинов, Гани Керчев и Петър Христов.
 
Нашият училищен музей
1981 г.
В чест на 1300 години от създаването на българската държава в техникума по механотехника е изградена музейна сбирка. Училището е наградено с юбилеен медал „1300 години България.”
Думи на основателката на сбирката инж. Донка Георгиева: „С учениците от първия кръжок „История на техниката” 1978/80 г., главен отговорник, на който бе Емил Илиев от ІVб курс, съставихме план за работа и започнахме дейността по издирването на всички учители, преминали през техникума за 20 год. Какво бе моето учудване, когато се установи, че техният брой е над 200. Бивши учители на ТМТ „Вл. Комаров” открихме в Монголия, Тунис, Ленинград днес (Санкт-Петербург), няколко от тях бяха вече кандидати на науките...... Дори една от своите летни почивки аз прекарах в обиколка от град на град, за да открия петимата от най-старите преподаватели.”
Сега музейната сбирка разполага с две зали, изпълнени със снимки, награди, купи, медали, свидетелстващи за постиженията на училището в областта на науката, техниката и спорта. Там са съхранени и макети на металообработващи машини, изработени от ученици и учители, електронното атракционно влакче, първият „училищен” автомобил и др. предмети.
Музейната сбирка е гордост  не само за училището, но и за града. Особено висока оценка бе дадена от тогавашния министър на народната просвета проф. Александър Фол и колегиума на Министерството при посещението в техникума през 1982 г.
                  
1982 г.                 
Открит е бюст-паметник  на патрона „Вл. Комаров” и е учреден приз „Вл. Комаров”
 
1984 г.
Създадена и обзаведена е микропроцесорна лаборатория и вътрешноучилищна телевизионна мрежа.
 
1986 г.
Техникумът е награден със Златен орден на труда.
 
1987 г.
От 01.01.1987 г. директор на училището е Витош Попов.
 
25 години - В строя на първите
В навечерието на 25-годишния юбилей на ТМТ „Вл. Комаров” колективът отчита своите постижения под наслов - „В строя на първите”, защото:
Училището разполага с кабинети, лаборатории, учебни работилници. Те са включени във вътрешноучилищна телевизионна система, чрез която могат да се излъчат учебни филми по всяко време на урока.
Към техникума е изграден учебно-професионален комплекс, в който завършилите десети клас на ЕСПУ /гимназиите/ могат да кандидатстват за обучение в специалностите: Монтьор на електронно-изчислителна техника или Монтьор на ел. машини, уреди и устройства.
В техникума са създадени добри условия за извънкласна кръжочна дейност. В изградените над 28 кръжочни форми по техническо и научно творчество, художествено естетически форми, спорт и туризъм, разширяват своя кръгозор стотици момчета и момичета.
Забележителни са успехите на клуба за ТНТМ. Доказателство са завоюваните вече 11 Златни значки и 1 бронзова, както и придобилите право да продължат образованието си във ВУЗ без приемен изпит 67 ученика.
 
Дългият път през годините
15.02.89 - 15.09.92 г.
Завършени са 4-те етажа на третия корпус на училището. Материално-техническата база се обогатява с 12 учебни кабинети и лаборатории, актова и лекционна зала, училищна кафе сладкарница, планетариум и астрономическа обсерватория.
 
1993/94 г.
Първи прием на ученици след завършен 7-ми клас по специалността „Промишлена електроника с интензивно изучаване на английски език”.
 
30 години ТМТ „Вл. Комаров”
30 години - само миг от вечността, но за едно училище – достатъчно време, за да се утвърди и превърне в средище за професионално и нравствено възпитание на онези млади хора, които завинаги обричат себе си на любовта към техниката.
С името на ТМТ „Вл. Комаров” се свързва подготовката на кадри за слаботоковата, силнотоковата и хранително - вкусовата промишленост,  както и за машиностроенето.
Динамичните промени в живота налагат своя отпечатък и в класните стаи. На младите хора са необходими не само технически знания и умения, но и правилен поглед както по отношение на икономиката, така и по отношение на управленската дейност. Затова освен средно образование и професия, учениците, които желаят, могат да се включат в организираното по учебен план от МОНК икономическо и управленско обучение. Завършвайки техникума, те получават професионална квалификация „мениджър”, която ще им позволи да се включат в частния бизнес.
Добра дума и за учителя, за онзи, който с всеотдайния си труд води към тайните и върховете на знанието своите възпитаници. И вечната неудовлетвореност от постигнатото, както и амбиция за съзвучие в живота: „Това, което вчера беше постижение, днес е застой, а утре - изоставане!”
 
1994/95 г.
Открита е специалността „Автомобили и кари”
 
1997/98 г.
Участие на техникума в изпълнение на проекта ФУСО по линия на ФАР. Защитен и реализиран училищен проект на тема „Ефективно използване на училищната TV система, изцяло финансиран от инициативния фонд към проект ФУСО със сумата 10 млн. лв., с което е осигурено ново оборудване на училищната TV система.
 
Летописите говорят
28.03.1998 г.
На тази дата тържествено беше отпразнувана 35-годишнината от създаването на техникума. По този повод в салона на драматичния театър „Сава Доброплодни” се проведе вълнуващо тържество, на което присъстваха настоящи и бивши учители и ученици, родители, потребители на кадри, гости и приятели на техникума. Приветствено слово произнесе директора Витош Попов. От името на Училищното настоятелство приветствие поднесе инж. Емил Гойчев - председател на настоятелството. Ивайло Терзийски - възпитаник на техникума изпълни свое стихотворение, посветено на училището. Поздравление поднесе и депутатът Любомир Божков, възпитаник на техникума.
Поздравителни адреси поднесоха „Оргтехника” АД, Общинския съвет, професионалните учебни заведения, фондация „Отворено общество” и „Екохоризонти”.
 
09.09.1998 г.
Фирмата, определена да достави оборудването за  училищната TV система, изпълни задължението си по договора и предаде на техникума 10 цветни телевизора „Panasonic”, видео камера „Panasonic”, 3 видеомагнетофона, 3 радиотелефона и сателитна антена.
 
15.09.1990 г.          
С пожелания за успехи, с духовно извисяване и надежди е открита учебната 1999/2000 г. с изпълнен план - прием.
Нов момент в съдържанието и организацията на учебно-възпитателния процес е внедряването на нов учебен план, съгласно който учениците от VІІІ - ми клас ще се обучават в продължение на 6 години, а тези от ІХ - ти клас - 5 години.
С новия учебен план се въвеждат и нови учебни предмети като:
 

 • Информатика;
 • Информационни технологии;
 • Психология и логика;
 • Етика и право;
 • Свят и личност;
 • Музика;
 • Изобразително изкуство.
Съгласно закона за професионалното образование, завършилите техникума ще получат диплом за средно образование и свидетелство за ІІІ - та професионална квалификационна степен.
 
ГИМНАЗИЯТА
23.04.2000 г.         
Със заповед РД 14-48/24.04.2000 г. на министъра на образованието и науката, техникумът се обединява със СПТУ „Г. С. Раковски” /училището по транспорт/ и се преобразува в Професионална гимназия по механотехника „Вл. Комаров”, считано то 1 юли 2000 г.
В гимназията учениците се обучават в пет специалности:
В VІІІ - ми клас:
 • Промишлена електроника;
 • Електронно-изчислителна техника.
ІХ - ти клас:     
 • Електрообзавеждане на промишлени предприятия;
 • Автомобили и кари;
 • Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост.
 
Второто начало....
15.09.2000 г.
В летописа на гимназията тя фигурира като първа учебна година на Професионална гимназия по механотехника „Вл. Комаров”, обединила се със Средно професионално техническо училище по автомобилен транспорт. 533 ученика, са разпределени в 23 паралелки. От 17.04.2001 г. директор на училището е Валентин Александров Петров, тогавашен помощник директор по учебната дейност.
 
24.05.2001 г.
Слънчев майски ден озарява празника на Славянската писменост и култура. В двора на училището 525 ученика са поздравени от директора и след кратко тържество, се отправят на празнично шествие към централния площад „Свобода”. Гордост на гимназията са учениците:
 • Димитър Димов - ІІІд курс, класиран на трето място в републиканския кръг на олимпиадата по Техническо чертане;
 • Павел Павлов - ІVа курс, класиран на трето място в олимпиадата по математика;
 • Николай Желев - ІVг курс, класиран на второ място в състезанието по безопасност на движението.
 
Златните  страници на гимназията
20.11.2002 г.            
На тази дата училището ни се регистрира в Европейската училищна мрежа „European school net”. Екип от 5 учители и 8 ученика взе участие в програмата „Европа в училище”, чрез разработване на интернет проект на тема „Моят роден град Силистра, като част от Европа”.
В тази връзка учениците от VІІІа и Ха класове проведоха вечер на английския език на тема „Моят град Силистра е част от Европа” с ръководител Татяна Кинджакова. По време на вечерта бяха представени историческите и културните забележителности на нашия град и на училището ни като фактори, влияещи върху културното и икономическо развитие на Силистра.
През цялата учебна 2002/2003 учебна година учениците от VІІІа и Ха класове работиха по проект „Безопасно движение”, по Българо-американски проект „Гражданин”, спуснато от център „Отворено образование”. Целта на тази програма е да направи от учениците активни участници в живота - да се научат да идентифицират местни проблеми, да ги решават като търсят информация, изследват проблемите, предлагат решения и разработват план за действие. Същият е защитен на национално равнище в град Приморско, където учениците печелят второ място от общо 12 отбора и получават правото да участват и представят проекта си по време на Българо-руския международен лагер от 03 до 10.07.2003 г. град Несебър.
На 31.10.2003 г. с поставянето на изкуствени неравности по ул. „7-ми септември” в района на ПГМТ „Вл. Комаров” е завършена реализацията на проект „Безопасно движение”.
 
Ние и Европа
22.03.2003 г.          
Екипът, участващ в инициативата „Spring Day in Europe” организира и проведе тематична вечер със състезателен характер с представителни отбори на всички средни училища от гр. Силистра под наслов „Знаеш ли, че си европеец?”. Прочетено е и приветствие от Романо Проди - председателстващ ЕС.
Като израз на признанието и значимостта на идеята, представена в този проект, учител от екипа - Анета Стоянова участва в международна конференция в Брюксел от 14 до 18.02.2003 г.
 
20.06.2003 г.
Регионалният инспекторат по образованието издаде сборник с материали на тема: „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”. Един от уроците по литература е на г-жа Евгения Стойкова, изнесен с ученици от ІХа клас – „Трагичният път на Креон”. Учителката е сертифицирана с право на разпространение на този проект, който е подготвен от Международната асоциация по четене и Университета на Северна Айова, спонсориран от института „Отворено общество” от Ню Йорк и фондация „Отворено общество” – София, осъществен съгласно договореност с МОН.
ПГМТ „Вл. Комаров” подписва договор по програма ФАР с МТСП за следните проекти, реализирани в гимназията:
 1. По програма „Инициативи на пазара на труда”
Проект „ Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда на групи в неравностойно положение чрез квалификация и преквалификация” Участват: инж. Петранка Георгиева, инж. Величка Белева, инж. Иванка Табакова и Керанка Георгиева.
 1. По програма „Насърчаване на заетостта сред младежите”
Проект „Повишаване адаптивността и пригодността сред младите хора чрез професионално обучение;
 1. По програма „Учене през целия живот и професионално образование и обучение”
Проект „Непрекъснато професионално образование и преквалификация на младите хора - основание за европейско измерение на образованието и успешна трудова реализация” Участват: инж. Петранка Георгиева – ръководител на проектите, инж. Иванка Табакова и Керанка Георгиева.
Превърна се в традиция Денят на Европа в училище да бъде обявен за Ден на ученическото самоуправление - мероприятие от национален характер. С конкурс са избрани директор, помощник директор, преподаватели и охрана. Всички се отнасят отговорно към поетите длъжности. Най-добрите „преподаватели” са отличени с поздравителни адреси.
Не са малко учениците, които вземат участие в национални и регионални литературни конкурси. През учебната 2003/04 г. есето на Джихан Мустафа Юсуф от ХІв клас е класирано на ІІ-ро място в националния конкурс „Живеем в земята на Ботев”, ученик на г-жа Е. Стойкова.
По случай 1900 г. от създаването на гр. Силистра участие в регионалния литературен конкурс „Силистра – приказка за яка крепост” вземат участие Живко Петров и Веселин Димитров, завоювали ІІ място за есе и стихотворение, ученици на г-жа Е. Стойкова е г-жа Е. Савова.
 
15.01.2007 г.
На 13, 14 и 15.01.2007 г. се състоя презентация на материали, по случай влизането на България в Европейския съюз, с учениците от VІІІ до ХІІІ клас.
Филмът е подготвен от инж. Величка Белева, а обясненията поднесени от Лилия Денева и Мария Кръстева. Проведе се и тест с учениците от ХІІ-те класове. Работите на най-добрите ученици са изпратени в РИО на МОН за награждаване.
 
Десетдневката на Комаровци
02.03.2007 г.
Обявена е десетдневка за изяви по катедри в чест на патронния празник 16.03.2007 г. ПГТМ „Вл. Комаров” чества 44 г. от създаването си. Десетдневка откри катедра „Чужди езици” - ученици изготвиха табла за Лондон на английски език, за Москва на руски език, за Вл. Комаров”. Също от ученици са изработени поздравителни картички на различни чужди езици, с които поздравяват всеки учител, както и ръководството на гимназията.
 
05.05.2007 г.            
Ден на катедра „Хуманитарно направление”. В чест на Деня на икономиката г-н Димитър Драгнев подготви състезание между учениците от 12-те класове. Проведе се и викторина с всички ученици. Материята бе поднесена във вид на компютърна презентация. Най-активно участваха Момчил Александров и Владимир Колев от ХІІг клас -първо място; Петър Хотинов и Християн Куртев от ХІІа клас - второ място; Илиан Маринов - ХІІв клас - трето място.
 
06.03.2007 г.                      
Катедра - „Природо-математически науки”. В чест на празника под ръководството на г-жа Иванка Йонкова са направени физични експерименти и електронни разработки с практично приложение. Проведе се и състезание по класове за най-бързо решаване на задачи.
06.03.2007 г.
Ден  на електрониката. Негови организатори са ученици и учители от професионално направление „Електроника и електротехника”. На празника са показани презентации за ролята и мястото на електрониката и на информационните технологии през погледа на ученици от специалностите - „Промишлена електроника” и „Компютърна техника и технологии”. На първо място се класира екипът от ХІІа клас с р-л инж. Светла Гойчева; на второ място - ХІа клас с р-л инж. Майя Григорова; на трето място - ІХа клас с р-л инж. Величка Белева. На победителите са раздадени награди. За всички гости е подготвена викторина с въпроси от областта на техниката. Гост на празника е Цветана Игнатова - зам. кмет по Хуманитарни дейности при община Силистра.
 
08.03.2007 г.
Катедра „Автомобилен транспорт и БДП”. Ученици и учители изготвят табла за историята и бъдещето на транспортната професия. Проведена е викторина с награди. Направена е демонстрация на уменията за управление на картинг /теория и практика/. В часовете по „Автомобилна техника” инж. Емел Рушидов направи представяне на новата парадигма в образованието в съответния час.
 
09.03.2007 г.            
Направление „Електротехника и енергетика” с оригинални инициативи се представиха учениците и учителите от това направление:
 • Ученици от Ха клас направиха две табла, илюстриращи енергийната система на Република България;
 • На 8-ми март учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството” посадиха дръвчета в Алеята на Комаров в училището;
 • Проведе се състезание по теория на професията. В него участваха ученици от ІХ до ХІІ клас. Отборите трябваше за най-кратко време да отговорят на въпроси, зададени от компютър. В зависимост от класирането всички ученици получават награди;
 • Проведе се състезание по практика на професията. В него взеха участие 5 отбора от Х до ХІІ клас. Задачата им е да свържат измервателни уреди по зададена схема. Всички ученици се справиха отлично, а класиралите се отбори получиха награди;
 
10.03.2007 г.
По повод патронния празник на ПГМТ „Вл. Комаров” – РИО на МОН и ПГМТ „Вл. Комаров”, гр. Силистра, обявяват втори областен вече традиционен конкурс за написване на стихотворение и есе на тема: „Нищо в живота не е в състояние да ни свали от седлото”. Комисия в състав - председател  г-жа Евгения Стойкова, учител по БЕЛ и членове - Николай Валентинов -ХІІа клас, Ивелин Колев - ХІІа клас, Йоана Раева - ХІа клас, Борислав Тодоров - ХІб клас, провери над 50 есета от гимназията и областта.
              Класирането е:
            І  група - VІІІ клас
                   1. Георги Веселинов Дечев - ПГМТ
                   2. Марин Димитров Маринов - ПГМТ
                   3. Марио Валентинов Мирчовски - ПГМТ
            ІІ  група - ІХ - ХІІ клас
1. Мими Иванова Великова - ПГ по СУНУ - Хб клас
2. Живко Петров Димитров - ПГМТ - ХІб клас
3. Пеньо Пенев - ПГ по СУНУ
             Поощрителна награда на Андрей Андреев - ПГМТ ХІа клас
 
15.03.2007 г.
В чест на патронния празник представители от всички класове проведоха кръгла маса на тема : „Училището - желана територия”. Ръководители са Евгения Стойкова и Мария Кръстева. Присъстват класните ръководители, учители и ученици. След дълги разисквания участниците взеха решения, касаещи учебния процес, спортната дейност и извънкласните мероприятия за следващата учебна година.
 
16.03.2007 г.         
Патронен празник на ПГМТ „Вл. Комаров”. Кулминация на празника е тържеството на 16.03. Тогава се освети училищното знаме на гимназията. Отец Георги Попов от силистренския храм „Св. Петър и Павел” освети ново училищно знаме, на което пише: „Професионална гимназия по механотехника” Г-н В. Петров, директор на гимназията, поздрави всички ученици, учители и служители и връчи Поздравителен адрес на ученици и учители, участвали активно в подготовката и провеждането на празника. Връчи грамоти на класиралите се ученици в конкурса „Нищо в живота не е в състояние да ни свали от седлото”.
 
11.05.2007 г.
На този ден се проведе първото но рода си в училището „предаване на живо” - Памет Българска. Участваха Силвия Красимирова, Любослав Валентинов - VІІІ клас и Борислав Тодоров, Красимир Пиров, Живко Петров от ХІб клас. Компютърната презентация изготвиха Георги Дечев и Трифон Иванов от VІІІ клас. В ролята на водещ беше Йоана Раева от ХІа клас.
Под ръководството на г-жа Е. Стойкова учениците задълбочено се подготвиха и говориха за делото на светите братя-славянските равноапостоли Кирил и Методий, чиято памет църквата чества на 11.V.
Пожеланието в края на предаването беше това да е начало на традицията в ПГМТ „Вл. Комаров” - ПАМЕТ БЪЛГАРСКА.
 
18.05.2007 г. - м. ІХ.2007 г.
 Одобрени проекти от МОН в ПГМТ „Вл. Комаров”
По програма „Училището - желана територия на ученика”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
 • Проект „Професионално училище на 45 години-една зряла възраст с доказана професионалност и извоюван авторитет”
Дейности: Издаване на информационна брошура и компютърни презентации по професионални направления.
Екип: инж. Иванка Табакова - координатор
         Емилия Савова - ръководител на проекта
         Евгения Стойкова - редактор на брошурата
         Анета Стоянова - предпечатна подготовка и преводи
         инж. Стойка Динкова - информационно обезпечаване
 • Проект „Утвърждаване и развитие на училищните традиции чрез въвеждане на униформено облекло”

Екип: инж. Атанаска Билчева - координатор
         инж. Илиана Жекова - ръководител на проекта
         инж. Величка Белева - информационно обезпечаване
         инж. Димитрина Тихова - материално техническо обслужване
                                                                                                  
01.11.2007 г.
Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България номинира за Директор на годината г-н Валентин Александров Петров, директор на ПГМТ „Вл. Комаров” за учебната 2006/07 г. за принос в развитието на образователната система.
                    Още един литературен конкурс набира скорост , за да стане традиционен в историята на училището - „Знанието /не/ е сила”.
 
29.06.2007 г.           
На 29.06.2007 г. бе проведено тържество за приключване на учебната 2006/07 г. На дипломиралите се 93 випускника бяха връчени дипломите за завършено средно образование и свидетелствата за ІІ-ра професионално-квалификационна степен. Първият европейски випуск положи тържествена клетва:
              Заклевам се -
Твърдо да вървя по стъпките на Солунските първоучители и да бъда верен на думите на Константин - Кирил Философ „Аз малко ги учих, а те много научиха”
           Заклевам се -
Да обичам Родината си и като стана висш държавник да направя така, че другите след мен да обичат и държавата си.
           Заклевам се -
когато срещна Учителя си на улицата - да му сваля шапка.
           Заклех се!