БЮДЖЕТ

Корекция бюджет - НП "Оптимизация" - 11.11.2020 г.
Корекция бюджет - превишение на приходите над разходите
Корекция бюджет - Закупуване на преносими компютри /ПМС 283/
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2020 г.

Корекция бюджет - Физическо възпитание и спорт
Корекция бюджет - НП "Оптимизация"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 06. 2020 г.
Корекция бюджет - получени трансфери от общини
Корекция бюджет - преходен остатък 2019
Корекция бюджет - транспортни разходи ПС
Корекция бюджет - застраховане сграден фонд

Отчет разходи COVID-19
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2020 г.

Бюджет за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2019 г.

Бюджет за 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2016 г.

Бюджет за 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2014 г.
Бюджет за 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2013 г.