БЮДЖЕТ

Корекция бюджет - получени трансфери от общини
Корекция бюджет - преходен остатък 2019
Корекция бюджет - транспортни разходи ПС
Корекция бюджет - застраховане сграден фонд

Отчет разходи COVID-19
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2020 г.

Бюджет за 2020 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2019 г.

Бюджет за 2019 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2018 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2017 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2017 г.

Бюджет за 2017 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2016 г.

Бюджет за 2016 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2015 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2015 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2014 г.
Бюджет за 2014 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 09. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30. 06. 2013 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31. 03. 2013 г.