Pocket school

Събиране и обобщаване на информация и видеоклипове по учебните дисциплини БЕЛ и математика, за по – лесен достъп на  учениците.