COVID-19/ОРЕС

РАЗДЕЛ ОРЕС
 
 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ЗА ДЕНЯ СЛЕД БАЛОТАЖА

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС, ПОРАДИ ПОВИШЕНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СИЛИСТРА

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС ЗА ДЕНЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ

ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИН НА ОБУЧЕНИЕ, СЧИТАНО ОТ 28.10.2021 Г.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 9. А КЛАС ПОД КАРАНТИНА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 9А КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПЕРИОДА 22.10. 2021Г. – 31.10. 2021Г. НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 8. Б КЛАС ПОД КАРАНТИНА

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 12. Б КЛАС ПОД КАРАНТИНА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 12Б КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПЕРИОДА 13.10. 2021Г. – 22.10. 2021Г. НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 12. А КЛАС ПОД КАРАНТИНА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 12A КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПЕРИОДА 14.10. 2021Г. – 23.10. 2021Г. НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


РАЗДЕЛ COVID-19
 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕДИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА СЪГЛАСНО ПРОЛЖЕНИЕ КЪМ ЗАПОВЕД № РД 09 - 4614/24.11.2021 Г. НА МОН И ЗАПОВЕД № РД 01 - 963/24.11.2021 Г. НА МЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ (НАСОКИ)

ЗАПОВЕД на директора за ротация от 17.02.2022 г. до 25.02.2022 г.