УЧЕБНИЦИ

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ 2021-2022 г.

 
ЗА VIII КЛАС
1. Български език- изд. Булвест, Ал. Петров, М. Падешка,
2. Литература – изд. Булвест , Ил. Кръстева, В. Герджикова
3. Музика – изд. Просвета
4. Философия – изд.Педагог
5. Английски език - I и II срок срок - Legacy A1 - Student’s book;  Legacy A1 - Workbook  – изд. Express Publishing (зелен)
6. Математика - Изд. Просвета, Кирил Банков и колектив
7. Информационни технологии – И. Зангочева, Е. Димитрова – издателство „Анубис“
8. История и цивилизация – Изд. Булвест -автори А. Пантев и авторски колектив
9. География и икономика- изд.Булвест 2000
10. Биология и здравно образование – Издателство „Булвест 2000“, 2017г., автори – Владимир Овчаров и др.
11. Физика и астрономия - „Булвест“ 2000 ,Максим Максимов
12. Химия и опазване на околната среда – Издателство „Педагог 6“, 2017г., автори – Митка Павлова и др. 
13. Предприемачество - изд.Мартилен
14. Техническо чертане (със задачи за упражнения) Учебно помагало 9 и 10 клас, Бранимир Сандалски, изд. Софтпрес – ще се направи колективна заявка в началото на учебната година.
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IXа, б КЛАС
1. Български език – изд .Булвест, Ангел Петров, Мариана Балинова, Мая Падешка
2. Литература – изд. Булвест, Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
3. Английски език –
Спец. АМ Английски език – Legacy A2 - Student’s book; Legacy A2 - Workbook – изд. Express Publishing (син);
Спец. КТТ - Английски език  – Legacy B1.1 - Student’s book; Legacy B1.1 - Workbook – изд. Express Publishing (червен)
4. Музика – изд. Просвета
5. Руски език – Привет!-А1.1-учебник и учебна тетрадка, издателство Просвета
6. Математика – Кирил Банков, изд. Просвета
7. Информационни технологии – Е. Ковачева, Е. Димитрова – издателство „Анубис“
8. История и цивилизация – Искра Баева, изд. Булвест 2000
9. География и икономика – изд.Булвест 2000
10. Философия – изд. Педагог
11. Биология и здравно образование – Издателство „Булвест 2000“, 2018г., автори – Владимир Овчаров и др.
12. Физика и астрономия – М. Максимов , изд. Булвест 2000
13. Химия и опазване на околната среда – Издателство „Педагог 6“, 2018г., автори – Митка Павлова и др.
14. Спец. АТТ - Техническа механика с машинни елементи, Панайот Панайотов, изд. Нови знания - ще се направи колективна заявка в началото на учебната година.
15. ЗБУТ – изд. „БГ Учебник“ ЕООД
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Xа КЛАС
1. Български език – изд. БГ Учебник,  Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
2. Литература – изд. БГ Учебник, Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева
Спец. АМ Английски език –  Legacy A2 - Student’s book; Legacy A2 - Workbook – изд. Express Publishing (син)
3. Чужд език - Руски език – Привет!-А1.2-учебник и учебна тетрадка, издателство Просвета
4. Математика – Кирил Банков, изд. Просвета
5. Информационни технологии – Иван Първанов, Л. Бонев– издателство „Домино“
6. История и цивилизации –изд. Просвета
7. География и икономика – изд.Булвест 2000
8. Философия – изд.Педагог
9. Икономика - изд.Булвест
10. Биология и здравно образование – Издателство „Булвест 2000“, 2019г., автори – Владимир Овчаров и др.
11. Физика и астрономия – М. Максимов , изд. Булвест 2000
12. Химия и опазване на околната среда – Издателство „Педагог 6“, 2019г., автори – Митка Павлова и др.
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIа КЛАС
1. Български език - изд. БГ Учебник, Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
2. Литература - – изд. БГ Учебник, Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева
3. Чужд език - Руски език – Привет!-А2.1 - учебник и учебна тетрадка, издателство Просвета
4. Чужд език - Немски език - 11 клас - Schritte international, neu A2.1, изд. Huebert -  ще се направи колективна заявка в началото на учебната година.
5. Математика – Кирил Банков, изд. Просвета
6. Гражданско образование – изд. Просвета
  
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIIа, б
1. Български език - изд. БГ Учебник, Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
2. Литература изд. БГ Учебник, Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Ваня Майсторска
3. Чужд език - Руски език - Привет!-А2.2 - учебник и учебна тетрадка, издателство Просвета
4. Чужд език - Немски език - 12 клас - Schritte international, neu A2.2, изд. Huebert - ще се направи колективна заявка в началото на учебната година.
5. Математика -  Емил Колев, изд. Булвест, Klett
6. Гражданско образование – изд. Просвета