УЧЕБНИЦИ

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ 2023-2024 г.
 
 
Списък на учебниците за VIIIа клас за учебната 2023/2024 година
Учебен предмет Име и/или издателство Автори
1 Български език Булвест Ал. Петров, М. Падешка
2 Литература Булвест Ил. Кръстева, В. Герджикова
3 Чужд език - английски LEGACY A1;LEGACY A2/ Express Publishing Jenny Dooley
4 Математика Просвета Кирил Банков, Таня Стоева,                                                                   Илияна Цветкова, Даниела Петрова
5 Информационни технологии Анубис Иванка Зангочева, Елена Димитрова, Владимир Петров, Явор Никифоров
6 История и цивилизации Булвест 2000 А.Пантев, В.Павлова
7 География и икономика Булвест 2000 Р.Пенин, Д.Желев
8 Философия Педагог Г.Ганчева-Несторова, Р.Димитрова
9 Предприемачетво Мартилен Кирил Тодоров
10 Физика Булвест 2000 -
11 Химия „Педагог 6“, 2017г.  Митка Павлова и др.
12 Биология „Булвест 2000“, 2017г. Владимир Овчаров и др.
 
 
Списък на учебниците за IХа клас за учебната 2023/2024 година
Учебен предмет Име и/или издателство Автори
1 Български език Булвест Ангел Петров, Мариана Балинова, Мая Падешка
2 Литература Булвест Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
3 Чужд език - английски LEGACY B1.1/ Express Publishing Jenny Dooley
4 Чужд език - руски Учебник- „Привет!“ А1.1
Тетрадь-„Привет!“ А1.1/ Просвета
А.Радкова,А.Деянова-Атанасова
5 Математика Просвета Кирил Банков, И. Цветкова,                                                                                Даниела Петрова
6 Информационни технологии Анубис Е. Ковачева, Е. Димитрова, Г. Гачев, О. Константинов
7 История и цивилизации Булвест 2000 И.Баева, Е.Калинова
8 География и икономика Булвест 2000 Р.Пенин, Т.Трайков
9 Философия Педагог Г.Ганчева-Несторова, Р.Димитрова
10 Физика Булвест 2000 -
11 Химия „Педагог 6“, 2017г. автори – Митка Павлова и др.
12 Биология „Булвест 2000“, 2017г. автори – Владимир Овчаров и др.
 
 
 
 
 
 
 
Списък на учебниците за Хб клас за учебната 2023/2024 година
Учебен предмет Име и/или издателство Автори
1 Български език БГ Учебник Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
2 Литература БГ Учебник Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева
3 Чужд език - английски LEGACY A2 for Bulgaria/Express Publishing Jenny Dooley
4 Чужд език - руски Учебник- „Привет!“ А1.2
Тетрадь-„Привет!“ А1.2/ Просвета
А.Радкова,А.Деянова-Атанасова
5 Чужд език - немски MAGNET smart A1 BAND 2 Джорджо Мота
6 Математика Просвета Кирил Банков, И. Цветкова,                    Даниела Петрова
7 Информационни технологии Анубис Иванка Зангочева, Елена Димитрова, Владимир Петров
8 История Просвета авт.колектив П.Павлов, Р.Гаврилова
9 География Булвест 2000 авт.колектив Р.Пенин, Т.Трайков
10 Философия Педагог авт.колектив Г.Ганчева-Несторова, Р.Димитрова
11 Икономика Мартилен авт.колектив Ц.Лалева, М.Първанова
12 Физика Булвест 2000 -
13 Химия „Педагог 6“, 2017г. автори – Митка Павлова и др.
14 Биология „Булвест 2000“, 2017г. автори – Владимир Овчаров и др.
 
Списък на учебниците за ХIа  и ХIб клас за учебната 2023/2024 година
Учебен предмет Име и/или издателство Автори
1 Български език БГ Учебник Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
 
2 Литература БГ Учебник Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева
3 Чужд език по професията - английски КТТ - Information technology/ Express Publishing;
АМ – Mechanics/ / Express Publishing;
Jenny Dooley
4 Чужд език - руски Учебник –
„Привет!“ А2.часть1
Тетрадь- „Привет!“ А2.1/ Просвета
А.Радкова,А.Деянова-Атанасова
5 Математика Просвета Кирил Банков, И. Цветкова,                     Даниела Петрова
6 Гражданско образование Педагог авт.колектив Г.Ганчева-Несторова, С.Минчева
 
 
 
Списък на учебниците за ХIIа  клас за учебната 2023/2024 година
Учебен предмет Име и/или издателство Автори
1 Български език БГ Учебник Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
2 Литература БГ Учебник Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Ваня Майсторска
3 Чужд език по професията - английски КТТ - Computer engineering/ Express Publishing;
АМ - Mechanical engineering
Jenny Dooley
4 Чужд език - руски Учебник-
„Привет!“А2.часть2
Тетрадь-„Привет!“ А2.2/ Просвета
А.Радкова,А.Деянова-Атанасова
Н. Нечаева
5 Математика Булвест 2000 -
6 Гражданско образование Педагог авт.колектив Г.Ганчева-Несторова, С.Минчева