УЧЕБНИЦИ

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ 2020-2021 г.

ЗА VIIIа КЛАС – КТТ и Мехатроника

1. Български език- изд. Булвест, Ал. Петров, М. Падешка,
2. Литература – изд. Булвест , Ил. Кръстева, В. Герджикова и авт. колектив
3. Музика – изд. Просвета
4. Философия – Г. Герчева, Р. Димитрова, изд. Педагог 6
5. Английски език - I срок - Legacy A1 / II срок - Legacy A2. -издателство Express Publishing
6. Математика - Изд. Просвета, Кирил Банков и колектив
7. Информационни технологии – И. Зангочева, Е. Димитрова – издателство „Анубис“
8. История и цивилизация – Изд. Булвест -автори А. Пантев и авторски колектив
9. География и икономика- Изд. Булвест 2000, Румен Пенин
10. Биология и здравно образование – издателство Булвест 2000, автори - Владимир  Овчаров, Таня. Димитрова
11. Физика и астрономия - „Булвест“ 2000 ,Максим Максимов
12. Химия и опазване на околната среда – издателство Педагог 6, автори - Митка Павлова , Елена Бояджиева
 
ЗА VIII КЛАС - АТТ
1. Български език- изд. Булвест, Ал. Петров, М. Падешка,
2. Литература – изд. Булвест , Ил. Кръстева, В. Герджикова и авт. колектив
3. Музика – изд. Просвета
4. Философия – Г. Герчева, Р. Димитрова, изд. Педагог 6
5. Английски език - I и II срок срок - Legacy A1 – изд. Express Publishing
6. Математика - Изд. Просвета, Кирил Банков и колектив
7. Информационни технологии – И. Зангочева, Е. Димитрова – издателство „Анубис“
8. История и цивилизация – Изд. Булвест -автори А. Пантев и авторски колектив
9. География и икономика- Изд. Булвест 2000, Румен Пенин        
10. Биология и здравно образование – издателство Булвест 2000, автори - Владимир  Овчаров, Таня. Димитрова
11. Физика и астрономия - „Булвест“ 2000 ,Максим Максимов
12. Химия и опазване на околната среда – издателство Педагог 6, автори - Митка Павлова , Елена
 
 
 
 
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IXа КЛАС
1. Български език – А. Петров, изд. Булвест 2000
2. Литература – Б. Пенчев . изд. Булвест 2000
3. Английски език – Legacy-level A2-Student’s book
Legacy-level A2-Workbook –издателство Express Publishing
4. Музика – изд. Просвета
5. Немски език –
6. Руски език – Привет!-А1.1-учебник и учебна тетрадка, издателство Просвета
7. Математика – Кирил Банков, изд. Просвета
8. Информационни технологии – Е. Ковачева, Е. Димитрова – издателство „Анубис“
9. История и цивилизация – Искра Баева, изд. Булвест 2000
10. География и икономика – Р. Пенин, Булвест 2000
11. Философия – Галя Герчева , Педагог 6
12. Биология и здравно образование – издателство Булвест 2000, автори - Владимир  Овчаров, Таня. Димитрова
13. Физика и астрономия – М. Максимов , изд. Булвест 2000
14. Химия и опазване на околната среда – издателство Педагог 6, автори - Митка Павлова , Елена Бояджиева
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА Xа КЛАС
1. Български език – Милена Васева, изд. Просвета
2. Литература – Албена Хранова, изд. Просвета
3. Английски език – Legacy –level A2 - Student’s book
Legacy-level A2-Workbook –издателство Express Publishing – за АМ
10 клас-разширено изучаване(английски език)за КТТ
Legacy B1-part one-Student’s book-издателство Express Publishing
4. Музика – изд. Просвета
5. Немски език –
6. Руски език – Привет!-А1.2-учебник и учебна тетрадка, издателство Просвета
7. Математика – Кирил Банков, изд. Просвета
8. Информационни технологии – Иван Първанов, Л. Бонев– издателство „Домино“
9. История и цивилизация –изд. Просвета
10. География и икономика – Р. Пенин, Булвест 2000
11. Философия – Галя Герчева , Педагог 6
12. Биология и здравно образование – издателство Булвест 2000, автори - Владимир  Овчаров, Таня. Димитрова
13. Физика и астрономия – М. Максимов , изд. Булвест 2000
14. Химия и опазване на околната среда – издателство Педагог 6, автори - Митка Павлова , Елена Бояджиева
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIа КЛАС
1. Български език - А. Петров, изд. Булвест 2000
2. Литература - Б. Пенчев . изд. Булвест 2000
3. Английски език – Legacy Part 2 Level A2, ss’s book, workbook, изд. Expresspublishing
4. Руски език –
5. Немски език -
6. Математика – Кирил Банков, изд. Просвета
7. Философия – Галя Герчева , Педагог 6
8. Гражданско образование – изд. Просвета
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIб КЛАС
1. Български език - А. Петров, изд. Булвест 2000
2. Литература - Б. Пенчев . изд. Булвест 2000
3. Английски език – Legacy Part 2 Level A2, ss’s book, workbook, изд. Expresspublishing
4. Руски език –
5. Немски език -
6. Математика – Кирил Банков, изд. Просвета
7 Философия – Галя Герчева , Педагог 6
8. Гражданско образование – изд. Просвета
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIIа
1. Български език - Изд. Анубис, Т. Бояджиев и колектив
2. Литература- Изд. Анубис, В. Стефанов
3. Математика ЗП- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов
4. Свят и личност –Изд. Просвета, Мая Грекова
 
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XIIв КЛАС
1. Български език - Изд. Анубис, Т. Бояджиев и колектив
2. Литература- Изд. Анубис, В. Стефанов
3. Математика ЗП- Изд. Анубис, Чавдар Лозанов
4. Свят и личност Изд. Просвета, Мая Грекова