УЧЕБНИЦИ

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ 2022-2023 г.
 
 
ЗА VIII КЛАС
 1. Български език- изд. Булвест, Ал. Петров, М. Падешка
 2. Литература – изд. Булвест, Ил. Кръстева, В. Герджикова
 3. Философия – изд.Педагог, авт.колектив Г.Ганчева-Несторова, Р.Димитрова
 4. Английски език - I срок - Legacy A1 / II срок - Legacy A2. -издателство Express Publishing  
 5. Математика - изд. „ Просвета“ – Кирил Банков, Таня Стоева, Илияна Цветкова, Даниела Петрова
 6. Информационни технологии – Издателство „Анубис“, 2017г., автори – Иванка Зангочева, Елена Димитрова и др.
 7. История и цивилизация – изд.Булвест 2000, авт.колектив А.Пантев, В.Павлова
 8. География и икономика- изд.Булвест 2000, авт.колектив Р.Пенин, Д.Желев
 9. Биология и здравно образование – Издателство „Булвест 2000“, 2017г., автори – Владимир Овчаров и др.
 10. Физика и астрономия - изд. „ Булвест 2000“
 11. Химия и опазване на околната среда – Издателство „Педагог 6“, 2017г., автори – Митка Павлова и др.
 12. Предприемачество - изд.Мартилен, авт.колектив Кирил Тодоров
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА IX б КЛАС
 1. Български език – изд .Булвест, Ангел Петров, Мариана Балинова, Мая Падешка
 2. Литература – – изд. Булвест, Бойко Пенчев, Виолета Герджикова, Илияна Кръстева
 3. Английски език – Legacy-level A2-Student’s book  Legacy-level A2--издателство Express Publishing
 4. Чужд език - Руски език – Учебник- „Привет!“ А1.1; Тетрадь -„Привет!“ А1.1; изд. „Просвета“ А. Радкова, А. Деянова-Атанасова, 2018 г.
 5. Чужд език - Немски език - SCHRITTE INTERNATIONAL NEU 1, A1.1, HUEBER
 6. Математика – изд. „ Просвета“ – Кирил Банков, И. Цветкова, Даниела Петрова
 7. Информационни технологии – Издателство „Анубис“, 2018г., автори – Евгения Ковачева, Елена Димитрова и др.
 8. История и цивилизация – изд.Булвест 2000, авт.колектив И.Баева, Е.Калинова
 9. География и икономика – изд.Булвест 2000, авт.колектив Р.Пенин, Т.Трайков
 10. Философия – изд.Педагог, авт.колектив Г.Ганчева-Несторова, Р.Димитрова
 11. Биология и здравно образование – Издателство „Булвест 2000“, 2018г., автори – Владимир Овчаров и др.
 12. Физика и астрономия – изд. „ Булвест 2000“
 13. Химия и опазване на околната среда – Издателство „Педагог 6“, 2018г., автори – Митка Павлова и др.
 14. Техническа механика с машинни елементи, Панайот Панайотов, изд. Нови знания - ще се направи колективна заявка в началото на учебната година.
 15. ЗБУТ – изд. „БГ Учебник“ ЕООД
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА X а, б КЛАС
 1. Български език – изд. БГ Учебник,  Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
 2. Литература – изд. БГ Учебник, Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева
 3. Чужд език – английски - Разширено изучаване (английски език – 10. а) – за КТТ - Legacy B1-part one-Student’s book-издателство Express Publishing; 10 б клас Английски език – Legacy –level A2 - Student’s book; Legacy-level A2-Workbook –издателство Express Publishing
 4. Чужд език - Руски език – Учебник- „Привет!“ А1.2; Тетрадь-„Привет!“ А1.2; изд. „Просвета“, А .Радкова, А. Деянова-Атанасова, 2019 г.
 5. Математика – изд. „ Просвета“ – Кирил Банков, И. Цветкова, Даниела Петрова
 6. Информационни технологии – Издателство „Педагог 6“, 2019г., автори – Иванка Зангочева, Елена Димитрова и др.
 7. История и цивилизации – изд.Просвета, авт.колектив П.Павлов, Р.Гаврилова
 8. География и икономика – изд.Булвест 2000, авт.колектив Р.Пенин, Т.Трайков
 9. Философия – изд.Педагог, авт.колектив Г.Ганчева-Несторова, Р.Димитрова
 10. Икономика - изд.Мартилен, авт.колектив Ц.Лалева, М.Първанова
 11. Биология и здравно образование – Издателство „Булвест 2000“, 2019г., автори – Владимир Овчаров и др.
 12. Физика и астрономия – изд. „ Булвест 2000“
 13. Химия и опазване на околната среда – Издателство „Педагог 6“, 2019г., автори – Митка Павлова и др.
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XI а КЛАС
 1. Български език - изд. БГ Учебник, Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
 2. Литература - – изд. БГ Учебник, Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева.
 3. Чужд език по професията – английски - "Career Paths-Information Technology"-Express Publishing
 4. Чужд език - Руски език – Учебник – „Привет!“ А2.часть1; Тетрадь- „Привет!“ А2.1, изд. „Просвета“, А. Радкова, А. Деянова-Атанасова, 2020 г.
 5. Математика – изд. „ Просвета“ – Кирил Банков, И. Цветкова, Даниела Петрова
 6. Гражданско образование – изд.Педагог авт.колектив Г.Ганчева-Несторова, С.Минчева
 
СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА XII а
 1. Български език - изд. БГ Учебник, Петя Маркова, Павлина Върбанова, Николай Паскалев
 2. Литература изд. БГ Учебник, Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Ваня Майсторска
 3. Чужд език по професията – английски (КТТ) - "Career Paths-Computer Engineering"-Express Publishing;
Чужд език по професията – английски (АМ/АТТ) - "Career Paths-"Mechanical Engineering"-Express Publishing
 1. Чужд език - Руски език - Учебник- „Привет!“А2.часть2; Тетрадь-„Привет!“ А2.2; изд. „Просвета“ А. Радкова, А. Деянова-Атанасова, Н. Нечаева, 2020 г.
 2. Чужд език - Немски език - "Учебник „Schritte international Neu“ (3+4), A2 (печатно издание),„Едюкейшънъл център” ЕООД ниво А2".
 3. Математика -  изд. „ Булвест 2000“
 4. Гражданско образование – изд.Педагог авт.колектив Г.Ганчева-Несторова, С.Минчева