САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Организация на обучението в самостоятелна форма за учебната 2020 / 2021 година

ЗАПОВЕД за провеждане и оценяване на изпити в самостоятелна форма на обучение