САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Организация на обучението в самостоятелна форма за учебната 2021 / 2022 година

ЗАПОВЕД за провеждане и оценяване на изпити в самостоятелна форма на обучение