САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА

Организация на обучението в самостоятелна форма за учебната 2022 / 2023 година

ЗАПОВЕД за провеждане и оценяване на изпити в самостоятелна форма на обучение

ЗАПОВЕД за провеждане на втора сесия - СФО