НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Съгласно Заповед № РД09 - 1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДЗИ за учебната 2021-2022 г., както следва:

Х клас

1. Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

2. Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

3. Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

4. Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.


ВАЖНИ СРОКОВЕ! 

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - 02.02. – 18.02.2022 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 10.06.2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО - до 28.06.2022 г.