ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Съгласно Заповед № РД09 - 2046/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на Задължителен Държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023-2024 г., част теория, както следва:

СЕСИЯ: МАЙ-ЮНИ
За втора, трета и четвърта степен - 20 май 2024 г.
Срок за подаване на заявления за допускане  – 06.02. – 21.02.2024 г.


СЕСИЯ: АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 
За първа, втора, трета и четвърта степен - 23 август 2024 г.
Срок за подаване на заявления - 26.06. - 07.07.2024 г.

ЗАПОВЕД на директора за определяне на дати за провеждане на ЗДИППК, част практика по професията и специалността за 2023 - 2024 г.