ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Съгласно Заповед № РД09 - 1809/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДКИ за учебната 2021-2022 г., както следва:

СЕСИЯ: ЯНУАРИ
За първа, втора, трета и четвърта степен - 21 януари 2022 г.
Срок за подаване на заявления - 21.12.2021 г.

СЕСИЯ: МАЙ-ЮНИ
За втора, трета и четвърта степен - 20 май 2022 г.
Срок за подаване на заявления за допускане  – 03.02. – 18.02.2022 г


СЕСИЯ: АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 
За първа, втора, трета и четвърта степен - 26 август 2022 г.
Срок за подаване на заявления -