ЗАДОЧНА ФОРМА

 

Организация на обучението в задочна форма за учебната 2022 / 2023 година

 

ЗАПОВЕД за определяне на годишна оценка по учебен предмет през първа редовна изпитна сесия през учебната 2022/2023 г.

График на учебното време за учениците от 12 зфо клас - 1 сесия

Разпис на учебните часове за първа сесия за учебната 2022/2023 г.