ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Съгласно Заповед № РД09 - 2133/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДКИ заучебната 2020-2021 г., както следва:

СЕСИЯ: ЯНУАРИ
За първа, втора, трета и четвърта степен - 21 януари 2021 г.
Срок за подаване на заявления - 21.12.2020 г.

СЕСИЯ: ЮНИ - ЮЛИ
За втора, трета и четвърта степен - 4 юни 2021 г.
Срок за подаване на заявления за допускане - 17.03.2021 г.

СЕСИЯ: СЕПТЕМВРИ 
За първа, втора, трета и четвърта степен - 09 септември 2021 г.
Срок за подаване на заявления - 01.09.2021 г.