ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ

Съгласно Заповед № РД09 - 1711/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДКИ заучебната 2018-2019 г., както следва:

СЕСИЯ: ЯНУАРИ
За първа, втора, трета и четвърта степен - 23 януари 2019 г.
Срок за подаване на заявления - 21.12.2018 г.

СЕСИЯ: ЮНИ - ЮЛИ
За първа степен - 4 юли 2019 г.
За втора, трета и четвърта степен - 6 юни 2019 г.
Срок за подаване на заявления за допускане - 10.05.2019 г.

СЕСИЯ: СЕПТЕМВРИ 
За първа, втора, трета и четвърта степен - 11 септември 2019 г.
Срок за подаване на заявления - 30.08.2019 г.