ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Съгласно Заповед № РД09 - 4063/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДЗИ за учебната 2022-2023 г., както следва:

Видеоконтрол:

1. Мирена Цанкова Калинова - m.kalinova@pgmt-komarov.eu - 0879133988
2. Cтефко Иванов Петков - st.5kov@abv.bg - 0879609937

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 19 май 2023 г., начало 08,30 ч.

2. Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.

3. Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 май 2023 г. 

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 24 август 2023 г., начало 08,30 ч.

2. Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 25 август 2023 г., начало 08,30 ч.

3. Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 1 септември 2023 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ! /СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК - ОТ 06 ФЕВРУАРИ ДО 21 ФЕВРУАРИ 2023 г.

ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК И
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО 15 МАЙ 2023 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ/ДИППК - ДО 09 ЮНИ 2023 г.

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - 


ВАЖНИ СРОКОВЕ! /СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК - ОТ 26 ЮНИ ДО 07 ЮЛИ 2023 г.


ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК И ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО 23 АВГУСТ 2023 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ/ДИППК - ДО 08 СЕПТЕМВРИ 2023 г.

​ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ -