ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Съгласно Заповед № РД09 - 2119/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДЗИ за учебната 2020-2021 г., както следва:

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

1. Български език и литература - 19 май 2021 г., начало 8:00 часа.
2. Втори държавен зрелостен изпит - 21 май 2021 г., начало 8:00 часа

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 26 май - 31 май 2021 г.

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

1. Български език и литература - 26 август 2021 г., начало 8:00 часа.
2. Втори държавен зрелостен изпит - 27 
август 2021 г., начало 8:00 часа

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 02 септември 2021 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ! /СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ОТ 1 МАРТ ДО 19 МАРТ 2021 г.

ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ДО 18 МАЙ 2021 г.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  - ДО 18 МАЙ 2021 г.


ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ДО 07 ЮНИ 2021 г.

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - ДО 22 ЮНИ 2021 г.


ВАЖНИ СРОКОВЕ! /СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ОТ 1 ЮЛИ ДО 16 ЮЛИ 2021 г.

ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ДО 19 АВГУСТ 2021 г.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  - ДО 23 АВГУСТ 2021 г.


ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ДО 08 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

​ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - ДО 14 СЕПТЕМВРИ 2021 г.