ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Съгласно Заповед № РД09 - 1807/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДЗИ за учебната 2021-2022 г., както следва:

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

2. Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч

3. Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година)

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

1. Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

2. Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч

3. Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година) 

ВАЖНИ СРОКОВЕ! /СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК - ОТ 03 ФЕВРУАРИ ДО 18 ФЕВРУАРИ 2022 г.

ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК И
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО 17 МАЙ 2022 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ/ДИППК - ДО 08 ЮНИ 2022 г.

ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - ДО 22.06.2022 Г.


ВАЖНИ СРОКОВЕ! /СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ/

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК - ОТ 27 ЮНИ ДО 08 ЮЛИ 2022 г.


ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ/ДИППК И ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО 23 АВГУСТ 2022 г.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  - ДО 23 АВГУСТ 2022 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ/ДИППК - ДО 08 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

​ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - .ДО 14.09.2022 Г.