ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Съгласно Заповед № РД09 - 1710/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на ДЗИ за учебната 2018-2019 г., както следва:

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ

1. Български език и литература - 21 май 2019 г., начало 8:00 часа.
2. Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г., начало 8:00 часа

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 28 май -31 май 2019 г.

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

1. Български език и литература - 28 август 2019 г., начало 8:00 часа.
2. Втори държавен зрелостен изпит - 29 
август 2019 г., начало 8:00 часа

3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 04 септември 2019 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ОТ 5 МАРТ ДО 18 МАРТ 2019 г.

ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ - ДО 17 МАЙ 2019 г.

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ  - ДО 17 МАЙ 2019 г.


ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ДО 13 ЮНИ 2019 г.