ДНЕВЕН РЕЖИМ


НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ” – СИЛИСТРА
 
Във връзка с обявеното извънредно епидемично положение, ПГМТ "Владимир Комаров" промена разписанието на учебните часове както следва:


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
за провеждане на
онлайн обучение в електронната платформата SHKOLO,
чрез Google Meet  и  Google Classroom,
Продължителността на присъствените учебни часове е 40 минути, с осигурени почивки от 10 минути между тях, а тези в ОРЕС - 35 минути. Почивката след втория час е 20 минути, а в ОРЕС - 25 мин.
 
VIII – XII клас
Час № Присъствено обучение ОРЕС
1 8:00 – 8:40 8:00 8:35 
2 8:50 – 9:30 8:50 – 9:25
Голямо междучасие – 20 мин. Голямо междучасие - 25 мин.
3 9:50 – 10:30 9:50 – 10:25
4 10:40 – 11:20 10:40 – 11:15
5 11:30 – 12:10 11:30 –12:05
6 12:20 – 13:00 12:20 – 12:55
7 13:10 – 13:50 13:10 – 13:45


 
  1. НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ДЕНЯ
Организацията на учебния ден в ПГМТ е полудневна и се осъществява на една смяна само сутрин.
 
Ден Начало Край
понеделник 8:00 13:50
от вторник до петък 8:00 14:35
 
  1. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Продължителността на учебните часове е 45 минути с междучасия от 10 минути между тях и голямо междучасие от 20 или 30 минути след втория час.
VIII – XII клас
Час № понеделник вторник, сряда, четвъртък, петък
1 8:00 – 8:40 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:30 8:55 – 9:40
Голямо междучасие – 20 мин. Голямо междучасие – 30 мин.
3 9:50 – 10:30 10:10 – 10:55
4 10:40 – 11:20 11:05 – 11:50
5 11:30 – 12:10 12:00 – 12:45
6 12:20 – 13:00 12:55 – 13:40
7 13:10 – 13:50 13:50 – 14:35