ДНЕВЕН РЕЖИМ


НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ” – СИЛИСТРА
 
  1. НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ДЕНЯ
Организацията на учебния ден в ПГМТ е полудневна и се осъществява на една смяна само сутрин.
 
Ден Начало Край
понеделник 8:00 13:50
от вторник до петък 8:00 14:35
 
  1. РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Продължителността на учебните часове е 45 минути с междучасия от 10 минути между тях и голямо междучасие от 20 или 30 минути след втория час.
VIII – XII клас
Час № понеделник вторник, сряда, четвъртък, петък
1 8:00 – 8:40 8:00 – 8:45
2 8:50 – 9:30 8:55 – 9:40
Голямо междучасие – 20 мин. Голямо междучасие – 30 мин.
3 9:50 – 10:30 10:10 – 10:55
4 10:40 – 11:20 11:05 – 11:50
5 11:30 – 12:10 12:00 – 12:45
6 12:20 – 13:00 12:55 – 13:40
7 13:10 – 13:50 13:50 – 14:35