Стратегия "Моето първо работно място"

На 12.02.2024 г., в ПГМТ „Владимир Комаров“ се проведе обучение на единадесетокласниците от г-жа Пламена Боева, представител на Центъра за кариерно ориентиране по национална кампания „Моето първо работно място“.
Под формата на дискусия и ролеви игри участниците научиха способи за  приоритизиране на целите си и стратегии за избор  на професия.