Сребърна 2021 г.

Първо участие и трето място на Международен ученически екофорум „Сребърна – 2021 за учениците от ПГМТ „Владимир Комаров“
 
   На 4-ти и 5-ти юни 2021 в гр. Силистра се проведе 30-тото юбилейно издание на Международен ученически екофорум „Сребърна-2021“. Организатори са ЦПЛР-ОДК Силистра с партньорството и финансовата подкрепа на Национален дворец на децата „Еврика“- София, РУО на МОН – Силистра, РИОСВ – Русе, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на непълнолетните към Община Силистра, ПР „Сребърна“.
   За първи път тази година в състезанието взеха участие ученици от нашето училище с проект „Непознатата  Сребърна“ – осмокласниците Теодор Петров и Радослав Георгиев и спечелиха трето място. Проектът беше финансиран от Община Силистра /МКБППМН /ОСНВ /ПИЦ, по Конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“. Партниращи организации бяха Природонаучен музей с. Сребърна и ИБЕИ-БАН.
   Дейно участие в подготовката, създаването и реализацията на проекта взеха учениците от 8а, 8б и 12а класове, както и директорът на училището Татяна Кинджакова, психологът Ивелина Филипова, учителите Румен Михов, инж. Димитър Русев, Веселка Цавкова.
   Членове на журито бяха – председател Красимир Киров – специалист в Отдел „Природа“ в Екомузей – Русе, Снежана Пенева – Старши експерт „Природни науки“ в РУО-Силистра на МОН, доц. д-р Теменужка Богданова – РУ „Ангел Кънчев“, гл. ас. д-р Венцислав Добринов – РУ „Ангел Кънчев“, Елена Илиева – директор на Природонаучен музей в с. Сребърна.
   Браво, осмокласници!
   За първи път участвахте в този международен конкурс и се
   представихте достойно!
   Да реализирате мечтите си!
   Да се множат успехите Ви!