Референдум на тема "Съгласни ли сте да бъде отменено избирателното право на хората, които нямат завършено основно образование?".

Днес, 19.03.2024 г., в  ПГМТ "Владимир Комаров" се проведе училищен референдум, който е свързан с представен проект на олимпиадата по Гражданско образование. Учениците имаха възможността да изразят мнението си по въпроса: "Съгласни ли сте да бъде отменено избирателното право на хората, които нямат завършено основно образование?".
Общият брой гласували ученици бе 86. 41 ученици гласуваха с "Да" на отправеното предложение, а 33 - с "Не". Броят на невалидните бюлетини е 12. 
Вотът на учениците в ПГМТ "Владимир Комаров" показа, че за тях знанието трябва да е водещата ценност в демократичната държава, а не равенството (равен достъп до изборните процедури, независимо от образователен ценз).