Пътуване назад във времето - Етнографски музей

На 20.12.2023 г.се  проведе изнесен урок в Етнографски музей – гр. Силистра на тема „Бит и поминък в Златна Добруджа след Освобождението“.
 Учениците имаха възможност да се запознаят с народните обичай, начин на  живот и ръчния труд в сферата на земеделието, който е било основно средство за препитание по това време.
            Възпитаниците на Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“ останаха много замислени и очаровани, осъзнавайки как благодарение на технологичния прогрес, днес ние сме освободени от тежкото бреме на ръчния труд.
            Като продължение на темата в следващият час по Философия ще се проведе дискусия на тема „Технологичния прогрес – инструмент за прогрес или регрес в съвременното общество.