Първо място в Национално състезание по БДП - 21.02.2023 г. - общински кръг

Първо място за Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров", на Националното състезание по БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - общински кръг, проведен на 21.02.2023 г.