ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ И ИНОВАЦИИ В КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДДРЪЖКАТА НА АВТОМОБИЛИ“

ОТНОВО У ДОМА
ПРОЕКТ
„ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ И ИНОВАЦИИ В КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДДРЪЖКАТА НА АВТОМОБИЛИ“
МОМЧЕТАТА НА ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“, ГР. СИЛИСТРА
ПОТЪРСИХА, ПОЛУЧИХА И ПРЕНЕСОХА ОПИТ ОТ ЛАЙПЦИГ В РОДНАТА СИЛИСТРА
 
Учениците от ПГМТ „Владимир Комаров“ гр. Силистра участваха и успешно се реализираха в рамките на проект 2019-1-BG01-КА102-061597 „Европейският опит и иновации в компютърните технологии и поддръжката на автомобили“, финансиран по линия на програма „Еразъм+“. Проектът се реализира съвместно от ПГМГ „Владимир Комаров“ гр. Силистра и Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, гр. Лайпциг.
Проектът се проведе в рамките на един месец от 04.09.2020 г. до 02.10.2020 г. във  фирми и автосервизи ситуирани в град Лайпциг и съобразени със специалностите изучавани от учениците. Групата бе под опеката на двама ръководители – г-жа Таня Русева и инж. Георги Стоянов, които се погрижиха за момчетата по време на престоя им в Германия и успешно ги върнаха в България въпреки ситуацията на световна пандения.
По време на едномесечният престой учениците от специалност „Компютърна техника и технологии“ бяха обучени и усвоиха основни умения за уеб програмиране в  „HTML“, работа със „CSS“ език за програмиране и работа с програмата „Photoshop“. Също така бяха на двудневно обучение за 2D Game Development и 3D Game Design в Macromedia Aiademy в Лайпциг. В краят на обучението си участваха в Workshop по програмиране на роботи във VDI GaraGe, което бе новост за тях и предизвика изключителен интерес. 
Учениците от специалностите „Автотранспортна техника“ и „Автомехатроника“ бяха запознати с компютърната диагностика на автомобили и усвоиха базисни умения за работа със съответният софтуер. Практикуваха на място придобитите си знания и умения в училище относно поддръжката и ремонта на автомобили, машини и съоръжения. Освен това имаха редкият шанс да участват в  Workshop по разглобяване и сглобяване на двигатели на Porshe Turbo 911 във VDI GaraGe, където получиха напълно нови знания и практикуваха в модерна учебна работилница  копие на оригиналните работни места в заводите на „Порше“.
Целият този практически опит, натрупан по време на чуждестранната практика в реални работни места, обогати изключително много учениците и надгради тяхната професионална подготовка получена в училище. Възможността да се докоснеш до новостите в съответната област, да видиш на практика как се случват нещата, да участваш в самият процес бе незаменим опит и преживяване за учениците, което ще запомнят за цял живот.
Не на последно място трябва да се спомене изключително интересната и полезна културна програма организирана от партньорите във Wisamar GmbH. Бе осигурена възможност за посещение на всички ученици в заводите на BWV – Lepzig и Volkswagen Automobile – Dresden, където производствения процес на автомобили се наблюдаваше в реално време. Учениците бяха  запознати подробно с всички етапи на производство и сглобяване на автомобили, с автоматизацията и роботизацията на поточната линия, с компютърното управление и съгласуване на времето на движение на всеки детайл, част и сглобка.
Учениците посетиха и много културни забележителности и места за отдих, както в Лайпциг така и в Дрезден. В Дрезден разгледаха най-старата част на града, известният Фрауенкирхе, Операта, двореца Цвингер,  музеят Албертинъм, тераса на Брюл, красиви улици като Мюнграсе, както и много други интересни места, включително замъка Дрезден.
В Лайпциг разгледаха къщата-музей на Менделсон, старато кметство -  понастоящем Община Лайпциг, Филхармония Лайпциг, Паметник на битката на народите, Университет Лайпциг, Църквата Св. Тома и Зоологическата градина.
Много вълнуващи за учениците бяха Езерата на Лайпциг (Кulkwitzersee, Cospudener, Мarkkleeberger) и Кулата Панорама (Panorama Tower), където изживяха много щастливи мигове и приятни емоции.
Благодарение на сътрудничеството между програмата „Еразъм+“, ръководството на  ПГМГ „Владимир Комаров“ и отговорната работа на двамата придружаващи учители, учениците имаха уникалната възможност да разширят и надградят професионалните си знания и умения в чуждоезикова културна среда. Получиха и невероятният шанс не само да работят в чужбина, но и да се справят със  социокултурните  различия, да израснат емоционално и интелектуално. Осъществявайки такива интеркултурни проекти, ръководството на ПГМТ „Владимир Комаров“ дава на възпитаниците си възможно най-добрият старт в живота, подплатен с много добър теоретичен и практически опит и разбира се – незабравими спомени и моменти!