Патронен празник и Шестдесет годишен юбилей

ДУМИ НА ДИРЕКТОРА НА ПГМТ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“, ГР. СИЛИСТРА, ПО ПОВОД 60-ТА ГОДИШНИНА НА УЧИЛИЩЕТО
 
   Скъпи ученици, уважаеми учители, служители, гости,
   Добре дошли на нашия тържествен концерт, посветен на 60- та годишнина от създаването на Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, гр. Силистра.
   Благодарни сме, че сте тук и споделяте нашия миг на равносметка и радост от факта, че ПГМТ „Владимир Комаров“ е част от пъзела, наречен „Педагогическо образование и професионални компетентности в Силистра“.
   Това е причината, поради която днес ние сме именно тук- в емблематичната за нашия град „Художествена галерия- Силистра“, в която през 1890 г., се открива 1- ят педагогически курс, в който постъпват 27 ученици. В момента ние пребиваваме в сградата на бившето Педагогическо училище в Силистра. Именно от тук, педагогическото образование започва своята 133- годишна история, в която през последните 60 години, достойно се вписва и Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“ със своите постижения  в областта на професионалната подготовка, която започва през паметната 1963 г.
   На 15.09.1963г. Техникумът по механотехника, гр. Силистра /ТМТ/ започва своята 1- ва учебна година с екип от 12 учители, майстори, служители и 140 ученици.
  През годините, в това училище се обучаваха младежи в различни, но винаги актуални и силно търсени специалности: ”Електрообзавеждане на промишлени предприятия”, „Технология на машиностроенето - студена обработка”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Технология на машиностроенето – топла обработка”,  „Електронно-изчислителна техника“, „Ел. машини, уреди и устройства“,  „Промишлена електроника с интензивно изучаване на английски език”, „Автомобили и кари”, „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“, „Машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост“, „Промишлена електроника”,  „Компютърна техника и технологии”, „Автотранспортна техника“, „Мехатроника“ и „Автомобилна електроника“.
  Възпитаниците на нашата гимназия встъпват винаги в  позиции, които изискват технически знания и умения в предприятия и фирми, както в родния град, така и навсякъде из България или в чужбина. Нашите момчета и момичета са винаги там, където се изисква висок професионализъм и устойчивост. Още от 70- те години на миналия век, нашите възпитаници са част от международния бизнес, работейки в Монголия, Тунис, Ленинград, Лайпциг, Лондон и много други, защото те са не само обучавани, но и възпитавани от духа на мъдростта и устрема на учители, които не просто говорят, а действат и водят своите ученици към развитие, основавайки се на максимата „Това, което вчера беше постижение, днес е застой, а утре - изоставане!”. Поели тази мисъл в себе си, ето какво извършват някои от тях:
 • Учители и ученици сами и на ръце пренасят повечето от учебната техника от Втора гимназия в работилницата на днешната територия на гимназията. Монтирани са получените от МНП и от предприятията на град Силистра първи тежки машини-стругове, бормашини и фрезмашини;
 • Учители и ученици по самоинициатива работят през пролетната ваканция на 1969 г., за да завършат монтажа и пробните изпитания на своите технически разработки. Става така, че бащите носят храна на своите деца в работилниците, защото те не искат да се прибират, докато не пуснат своите апарати или устройства. И идва моментът, в който целият този труд на учители и ученици е възнаграден- на празника на Славянската писменост колективът дефилира със собственоръчно изработения робот с дистанционно управление, който пред трибуната вдигна ръка за поздрав, със свежа роза в нея.......” През същата година се появява макет  на електрически влак с електронно управление, робот с програмно управление, електронни системи за онагледяване на учебния процес по електрически машини, демонстрационни табла и др.
  Чрез своите постижения колективът на училището  поставя началото на нашата златна щафета.......”
 • Инж. Донка Георгиева полога основите на музея в училището с историческата сбирка „История на техниката 1978“, като  издирва наши учители и ученици , заминали да работят в Монголия, Тунис, Ленинград;
 • На 15.09.1992 г. директорът г- н Витош Попов отчита завършването и на последния 3- ти корпус от сградата на техникума, който се обогатява с 12 учебни кабинета и лаборатории, актова и лекционна зала, училищна кафесладкарница, планетариум и астрономическа обсерватория. Това богатство е заслужената награда за доброволческия труд на учители и младежи, които дори в почивните дни работят неуморно на строителната площадка;
 • Една учителка- г- жа Евгения Стойкова със своите ученици изнася урок на тема „Трагичният път на Креон“, включен в сборника „ Развитие на критическото мислене чрез четене и писане”,  е  сертифицирана с право на разпространение на този проект, който е подготвен от Международната асоциация по четене и Университета на Северна Айова;
   Духът на устрема продължава и през следващите години при разработването на европейски и общински проекти. На 20.11.2002 г. училището се регистрира в Европейската училищна мрежа „European school net” и се реализират проектите:
 • „Моят град Силистра е част от Европа”;
 • „Гражданин”;
Един амбициозен екип в състав инж. Петранка Георгиева, инж. Величка Белева, инж. Иванка Табакова и Керанка Георгиева, реализира 3 поредни проекта:
 • „Равнопоставеност и конкурентноспособност на пазара на труда на групи в неравностойно положение чрез квалификация и преквалификация”;
 • „Повишаване адаптивността и пригодността сред младите хора чрез професионално обучение“;
 •  „Непрекъснато професионално образование и преквалификация на младите хора - основание за европейско измерение на образованието и успешна трудова реализация;
   Друг надежден екип в състав инж. Атанаска Билчева, инж. Илиана Жекова, инж. Величка Белева, инж. Димитринка Тихова, инж. Стойка Динкова, инж. Иванка Табакова, г- жа Евгения Стойкова, г- жа Емилия Савова, г- жаАнета Стоянова, реализира проект:
 • „Ритуализация на училищния живот”
         Днес други продължават с дух и непреклонност работата с учениците в извънкласни форми по занимания по интереси, допълнително обучение и национални програми, както следва:
 • НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна среда“, модул 3 „Културните институции като образователна среда“ с ръководители г- жа Йолита Мичкова и г- жа Цветана Христова;
 • НП „Заедно в изкуствата и спорта“, модул 2 „Спорт“ с ръководител г- н Красимир Скорчелиев;
 • НП „Отново заедно- 2022“, с ръководители г- жа Живка Данева, г- жа Ивелина Филипова, г- н Георги Стоянов,
г- н Атанас Данев;
 • НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, Дейност 2 , с екип: г- жа Наталия Узунова, г- жа Цветана Христова, г- жа Таня Василева, г- жа Кристина Русанова, г- жа Ивелина Филипова, г- жа Диана Братанова, г- жа Гюлбахар Мехмед;
 • НП „Професионално образование и обучение“, модул 2 „Модернизиране на учебното и изпитно съдържание“, релизиран от инж. Димитринка Тихова;
 • НП „Мотивирани учители“, модул 2 „Обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна квалификация „ресурсен учител“, в процес на реализация от г- н Румен Михов;
   И резултатите са налице:
 • Специалност „Автотранспортна техника“ и специалност „Автомобилна мехатроника“ създадоха професионалисти, които през 2019 г. и 2021г., под ръководството на инж. Георги Стоянов станаха Национални шампиони на България в Националното състезание „Най- добър млад автомонтьор и водач на МПС“. През 2019 г. ученикът Ерен Осман стана Европейски шампион в състезанието „Yоung car mechanic” и в Полша недвусмислено доказа, че Силистренските автомеханици са най- добри в Европа!
 • Специалност „Компютърна техника и технологии“ излъчиха професионалист- ученикът Теодор Петров, който през настоящата 2023г., под ръководството на г- жа Мирена Калинова, спечели 1- во място в областния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии!
 • През настоящата 2023г., под ръководството на инж. Георги Стоянов нашите момчета: Радослав Кирилов, Мирослав Киров, Десислав Колев, Найден Курдоманов, Митко Митев, заеха 1- во място в Националното състезание по БДП!
 • По време на дефилето по случай 24 май, 2022г., момчетата от специалност „Автомобилна мехатроника“, под ръководството на инж. Георги Стоянов и инж. Чавдар Нейков, демонстрираха смяна на 4- те гуми на автомобил само за рекордните 3 минути!
 • В същия този ден, момчетата от специалност „Компютърна техника и технологии“, под ръководството на инж. Димитър Русев и инж. Атанас Данев, демонстрираха работа с роботи и 3D принтер, като раздадоха изработените от тях артикули на събралото се мнозинство от хора!
И днес нашитеучители и ученици продължават завещаната ни златна щафета...! И ще я подадат на идущите, защото нашите педагогически специалисти  доказват с личния си пример, че професията на учителя не е поминък, а призвание и съдба. Но това тяхно призвание им дава умението да създават и развиват у своите възпитаници професионални компетенции, които могат да им подсигурят поминък и достоен живот.
Нашите учители са тези, на които се падна нелеката чест да
бъдат свързващото звено между тяхното знание и опит с младостта! Нашите учители са тези, чиято съвест поема отговорността за прехода- да позволи на ръката, носеща традицията, и ръката, носеща модерността, да се сплетат в поздрав и да ни заредят с надежда, че развитието на света и образованието в Силистра върви във вярната посока и носи така необходимото ни усещане за смисъл.
   Нека работим и учим така, че всичко да ни носи смисъл. Смисълът е доброто в света. А най- смислен е смисълът, когато е в името на другите. Съградилите нашето училище ни оставиха смисъл. Нека и ние го предадем на тези, които ще дойдат след нас...
Да ни е честит празникът!
  
ТАТЯНА КИНДЖАКОВА
Директор на ПГМТ „Владимир Комаров“, гр. Силистра